Gerechten mogen meer uitgeven dan begroot

Delen:

Gerechten moeten meer kunnen uitgeven dan in de afspraken met de regering over de bekostiging van rechtszaken is voorzien als dat nodig is voor de handhaving van de kwaliteit van de rechtspraak. Dat is een van de conclusies van de Raad voor de rechtspraak na een rondgang langs nagenoeg alle gerechten en colleges begin dit jaar. Aanleiding was een manifest, waaraan ongeveer 30 procent van de rechters en raadsheren hun steun heeft betuigd, over de kwaliteit van de rechtspraak.

Het meest besproken onderwerp bij de rondgang was de productiedruk. Vooral bij straf-, familie- en jeugdzaken en vooral bij de hoven (waar recht wordt gesproken in hoger beroep) is de situatie soms zorgelijk, stelt de Raad. Een deel van de rechters en raadsheren voelt zich klem zitten: aan de ene kant willen ze de kwaliteit van hun werk overeind houden, aan de andere kant willen ze ook alle zaken afhandelen en niemand onnodig laten wachten op een uitspraak.

Volgens de Raad zijn er maatregelen nodig. “Er zal niet meer eenzijdig op productie en geld gestuurd dienen te worden, maar op de totale prestatie van een gerecht. Als onontkoombaar is dat dit bij een gerecht tot rode cijfers leidt, zal de Raad hiervoor zijn verantwoordelijkheid nemen en regering en parlement nadrukkelijk voorhouden dat de samenleving te allen tijde verzekerd dient te zijn van kwalitatief goede rechtspraak. Voor het zover is, moeten de gerechten het geld eerst zoveel mogelijk inzetten voor het rechtspreken zelf en het goed verdelen over de verschillende rechtsgebieden.”

Bij de rondgang uitten veel rechters en raadsheren ook kritiek op de Raad voor de rechtspraak. Die zou te weinig oog hebben voor de dagelijkse praktijk van de rechtspraak. De Raad zou bij regering en parlement ook te weinig opkomen voor de belangen van de Rechtspraak als derde staatsmacht. In antwoord hierop zegt de Raad beter en actiever te zullen uitdragen welke standpunten hij namens de Rechtspraak in de gesprekken met het ministerie van Veiligheid en Justitie en met de Eerste en Tweede Kamer heeft ingenomen.

De Raad wijst er verder op dat de zorgen van rechters en raadsheren naar zijn mening een nadere oorzaak hebben. “De eisen die politiek en maatschappij stellen aan rechters en raadsheren nemen sterk toe. Het gaat dan bijvoorbeeld om kortere doorlooptijden en grotere deskundigheid. Kritiek op de rechter – ook in individuele zaken – wordt ongekend scherp verwoord in media en politiek. Tegelijk zijn de publieke middelen schaars en worden schaarser. Deze spanningen verdwijnen niet met een ander bekostigingsstelsel”, waarschuwt de Raad.

Daarom pleit de Raad voor een andere aanpak. “Bestuurders, managers, de rechters en raadsheren moeten duidelijker grenzen stellen, waarbij natuurlijk ook aandacht moet zijn voor gerechtvaardigde verlangens van de samenleving. De onafhankelijkheid van de Rechtspraak kan alleen worden waargemaakt in een stevige institutie die de rechters en raadsheren beschermt, maar hen ook kan aanspreken”, aldus de Raad.

Klik voor de gehele brief van de Raad hier.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven