Gewoonte-onrecht

Delen:

Wie handelt of nalaat in strijd met de ordeningswetgeving, pleegt al snel een economisch delict. Dat is dan meestal ook een misdrijf. Aan het vereiste dat het verboden gedrag opzettelijk plaatsvond, is bij deelname aan het economisch verkeer bijna altijd voldaan. Veel meer is niet nodig, want hier heerst nog steeds de leer van het kleurloos opzet. Zo biedt de Wet op de economische delicten plaats aan duizenden misdrijfvarianten. Dat is een veelvoud van de paar honderd misdrijven die in ons Wetboek van Strafrecht te vinden zijn. 

De meeste misdrijven uit de Wet op de economische delicten kennen nu nog een strafmaximum van twee jaar gevangenisstraf of geldboete van ruim 20.000 euro. Voorlopige hechtenis is voor zulke misdrijven niet toegelaten en zij verjaren na ommekomst van zes jaar. Maar dat gaat snel veranderen. Het daartoe strekkende wetsvoorstel tot verruiming van de mogelijkheden tot bestrijding van financieel-economische criminaliteit ligt al bij de Eerste Kamer. De regering streeft naar invoering op 1 januari 2015. Het wetsvoorstel voorziet in een verdubbeling van de maximum gevangenisstraf en een verviervoudiging van de maximale geldboete indien een (rechts)persoon van het plegen van de hier bedoelde economische delicten een gewoonte heeft gemaakt. De verhoging van de strafmaat heeft mede tot gevolg dat de verjaringstermijn wordt verlengd tot twaalf jaar. De mogelijkheden voor opsporing en vervolging van deze economische delicten worden aldus drastisch uitgebreid.

Wanneer is sprake van een gewoonte? Dat wordt straks de kernvraag, maar de wet geeft er helaas geen antwoord op. De rechtspraak leert dat sprake moet zijn van een aantal delicten waartussen “voldoende verband” moet bestaan om van een gewoonte te kunnen spreken. Veel houvast geeft dat niet. Op het terrein van het economisch strafrecht worden de delicten vaak in serie begaan, eenvoudigweg omdat de gereguleerde activiteiten veelal bedrijfsmatig plaatsvinden. Als er iets mis is, vertaalt zich dat gemakkelijk in een meervoud aan misdrijven. Dit betekent dat de verdenking van een “gewoonte” op het terrein van de economische delicten eerder regel dan uitzondering zal zijn, met alle gevolgen van dien voor de inzet van dwangmiddelen en de verzwaring van de strafmaat.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven