Het vertoeven in de openlucht

Op 16 februari 2021 bepaalde de voorzieningenrechter dat iedere burger, uitzonderingen daargelaten, na 21.00 uur weer mag vertoeven in de openlucht. Op NPO Radio 1 gaf Engel aan dat het die avond een feest wordt, waarmee hij recht doet aan de voormalige naam van zijn stichting (Viruswaanzin).

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Een spoedappel ingesteld door de Nederlandse Staat, een wraking door Stichting Viruswaarheid en een schorsing van de uitspraak van de voorzieningenrechter volgden. Het kabinet liet het er niet bij zitten en binnen no-time was daar de Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19. Waar de avondklok eerst gebaseerd was op artikel 8 lid 1 en 3 Wbbbg, vormt de Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 nu de grondslag voor de avondklok. Achteraf bleek de avondklok niet op een ontoereikende grondslag te berusten, zo bepaalde het Haagse hof op 26 februari. Waar de voorzieningenrechter sprak over de vereiste van ‘superspoed’, heeft het hof dit standpunt niet ingenomen. Kortom, artikel 8 lid 1 en 3 Wbbbg vormde een toereikende grondslag voor de avondklok.

Een hoop gedoe om niks?

Nee. Onlangs liepen protesten uit de hand. Winkels werden gesloopt en geplunderd. Onze politieagenten werden bedreigd, beledigd en mishandeld. Los van de vraag of dergelijk gedrag nog iets met protesteren te maken heeft, kan men concluderen dat zelfs voor de niet-juristen onder ons het na 21.00 uur opgehokt worden wringt met het rechtsgevoel. Een avondklok beperkt de bewegingsvrijheid (artikel 2 Vierde Protocol EVRM), de persoonlijke levenssfeer (artikel 10 Gw en artikel 8 EVRM) en indirect andere fundamentele rechten. Te denken valt aan vrijheid van vergadering, vrijheid om een levens- of geloofsovertuiging te belijden, etcetera.

Meer uitleg

Mijns inziens is het daarom goed dat de Eerste Kamer en de Tweede Kamer nogmaals bij elkaar zijn gekomen om zich over de kwestie te buigen. Het kabinet heeft geconcludeerd dat er niet een minder stringente maatregel mogelijk is om het beoogde doel te bereiken. Een uitleg van de gemaakte belangenafweging kan je terugvinden in de memorie van toelichting van de Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19. De betekenis van ‘vertoeven in de openlucht’ in de Tijdelijke wet krijgt dezelfde invulling als in de Wbbbg.

Dat Engel het niet eens is met de wetgever en het hof, is geen verrassing. Volgens Engel bleek uit het feit dat de voorzieningenrechter hem gelijk gaf, dat de rechter recht spreekt. Een redenering waarin blijk wordt gegeven van zijn minachting jegens onze rechters. Ongelijk krijgen is niet leuk, maar kan de uitkomst zijn van een onafhankelijke rechtspraak.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top