Column: Hoezo Urgenda? Ons einde komt

Delen:

Foto: Deposit

Urgenda? Prachtig arrest, maar veel te laat. Vergeet het maar.
De wereld is gedoemd. We kunnen heel veel woorden verspillen aan de klimaatuitspraak van het gerechtshof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2018:2591, 09-10-2018, nr 200.178.245/01), maar de waarheid is: het is te laat. Wij zijn te laat. Het is futiel. We gaan allemaal dood.

Ten eerste is in 2017 de wereldwijde CO2-uitstoot weer met 2 procent toegenomen, naar 32,5 gigaton. Er komt elk jaar bij, en elk jaar een beetje meer bij.
Ten tweede zitten we inmiddels ruim boven de 400 ppm CO2 in de atmosfeer. Dat is hoger dan in miljoenen jaren. Valt niet meer terug te draaien.
Ten derde is het al ieder jaar een milligraad warmer. De steeds meer stijgende temperaturen maken andere klimaatmonsters wakker.

IJsblokjes

Ten vierde smelt het ijs. Denk aan de ijsblokjes in uw cola. De frisdrank blijft eerst lang koud, maar zodra het ijs op is, gaat de opwarming opeens heel snel. Zo gaat het straks ook met de aarde.
Ten vijfde verdwijnt de laatste jaren heel snel het zee-ijs. Zee-ijs kaatst warmte terug. Als het straks weg is, wordt de zee zelf warm. Dan is de boot aan.
Ten zesde zitten we nu al op 1,1 graad opwarming. De vorige keer dat het wereldwijd 1,1 graad warmer was, in het Plioceen, stonden de zeeën zeven meter hoger. Dág Amsterdam!

Ten zevende verzuurt de zee. Veel CO2 wordt opgenomen door de oceaan. Hoe zuurder de zee, hoe moeilijker het wordt voor schelpdiertjes en zeedieren om schelpen en kalkskeletten te maken. Daarmee valt de pijler onder de wereldwijde voedselketen weg.
Ten achtste sterft het plankton. Meer nog dan de Amazonewouden zijn planktondiertjes in de zee de longen van de aarde. Ze produceren het zuurstof dat wij ademen. Zonder plankton stikken we. Zonder plankton stikt alles en iedereen.
Ten negende komt onder het ontdooiende ijs het moerasgas methaan vandaan. Dit rottingsgas is als broeikasgas nog veel gevaarlijker dan CO2. De al niet meer te stoppen opwarming gaat zichzelf hierdoor versnellen.

Droge greppel

Ten tiende zijn we met te veel mensen op deze aarde. We zijn gegroeid van drie miljard in 1950 naar een wereldbevolking van tussen de acht en de elf miljard mensen in 2050. Meer mensen = meer auto’s. Meer fabrieken. Nog meer vliegtuigen. Nog meer olie. Nog meer CO2. Onontkoombaar.
Ten elfde sterven de insecten uit. De bijen. De vliegen. De motjes die speelden in het avondlicht. De vlinders. Wat is dat voor wereld, waar geen bijen meer zijn die van bloem tot bloem vliegen? Weer een schakel uit de voedselketen weg. Einstein zei ooit dat als bijen zouden uitsterven de mensheid nog maar vijf jaar had. Hoeveel jaar hebben we nog?

Ten twaalfde drogen rivieren op omdat gletsjers smelten, sneeuw niet valt en regen in de zomer uitblijft. De Rijn in 2150? Een lange droge greppel.
Ten dertiende groeit graan niet als het te warm is en rijst niet als het niet onder water staat. Steeds meer misoogsten en steeds meer mensen. Ziet u het voor u?

Kladderadatsch

En dan heb ik het nog niet over de grote kladderadatsch gehad die komt als door een bosbrand een kernreactor in de fik gaat, een reactor door een vloedgolf wordt verzwolgen of een kerncentrale oververhit raakt bij gebrek aan koelwater. Of de kladderadatsch als India en Pakistan of een andere kernmogendheid een oorlog beginnen om schaarse voedselbronnen.

Dus die vier promille die Nederland door koolstofuitstoot bijdraagt aan de opwarming van de aarde en die dankzij Urgenda omlaag gaat naar drie promille zal mij worst wezen. Het is te weinig. Te laat. Het valt in het niet bij de 22 procent koolstofuitstoot van een miljard Chinezen, de 13 procent van de Trumpiaanse VS of de 6 procent van regenwoudkappend Brazilië.
Geniet van deze eeuw, zou ik zeggen. Het is uw laatste. Vaarwel.

Lees meer over:

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven