Hofstra-penning 2011 naar prof. mr. Wattel

Delen:

De Hofstra-penning 2011 wordt toegekend aan advocaat-generaal prof. mr. P.J. Wattel, omdat hij een onuitwisbaar stempel heeft gedrukt op de theoretische en praktische ontwikkeling van een aantal belangrijke deelgebieden van het belastingrecht. De prijs wordt uitgereikt op woensdag 15 juni in de Paleiskerk in Den Haag.

Volgens de jury zijn het vooral zijn bijdragen op het gebied van het Europese belastingrecht geweest waarmee Wattel zijn naam als oorspronkelijk en creatief schrijver heeft gevestigd. Als geen ander in Nederland heeft hij bijgedragen aan de theorievorming op dit nieuwe terrein van het belastingrecht en het in kaart brengen en oplossen van de lastige vraagpunten die de toepassing daarvan oproept. Omdat hij daarbij het debat niet schuwt en in woord en geschrift zijn vaak verrassende gezichtspunten met verve naar voren brengt, is hij de aanjager geweest van de grote belangstelling die er nu in Nederland is voor het Europese belastingrecht.

De prijs bestaat uit een exclusieve bronzen penning met de beeltenis van prof. mr. H.J. Hofstra, die in 1984 werd ontworpen door mr. J.P. Kruimel. Bovendien ontvangt de winnaar een oorkonde.

Voorafgaand aan de prijsuitreiking wordt een symposium georganiseerd. Hier wordt onder andere gesproken door prof. mr. M.R. Mok, prof. dr. F. Vanistendael en mr. J.J.M. Hertoghs. Zij zullen allen een bepaald facet van het wetenschappelijk werk van prof. mr. Wattel onder de loep nemen. Na afloop van het symposium en de prijsuitreiking vindt een receptie plaats.

De prof. mr. H.J. Hofstra-penning werd in 1984 ingesteld door uitgeverij Kluwer, onderdeel van Wolters Kluwer. De penning wordt eens in de twee tot vier jaar toegekend aan: ‘degene die in enig geschrift heeft blijk gegeven van het vermogen fiscale vraagstukken door een scherpzinnige analyse en een heldere betoogtrant toegankelijk te maken en op te lossen in een evenwichtige synthese van theoretische grondslagen en praktische toepasbaarheid’.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven