Hoogleraar André Nuytinck: ‘Luister niet al te veel naar je docenten’

Delen:

Hoogleraar André Nuytinck tijdens zijn studententijd

André Nuytinck is al veertig jaar verbonden met de Nijmeegse rechtenfaculteit, waar hij hoogleraar privaatrecht is. Eigenlijk zou hij afgelopen week zijn jubileum vieren, maar dit is verzet naar november. Speciaal voor Mr. Studenten kijkt hij terug op zijn studententijd.

André Nuytinck, 64 jaar, studeerde van 1974 tot 1979 notarieel recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (thans: Radboud Universiteit). Nu, 40 jaar later, werkt hij als hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Wat is de beste en wat de slechtste herinnering aan uw rechtenstudie?
De beste herinnering bewaar ik aan de privaatrechtelijke colleges van Van der Grinten, Maeijer, Struycken en Luijten, de slechtste herinnering aan de niet-privaatrechtelijke colleges, met uitzondering van de rechtsfilosofische colleges van Scheltens, die ik erg goed vond, vooral die over de ‘ethische imperatief’, die ik nooit meer vergeet.

Wat was uw meest en wat uw minst favoriete vak?
Meest favoriet: personen- en familierecht, in het bijzonder huwelijksvermogensrecht (relatievermogensrecht, zoals we anno 2020 meestal zeggen). Niet voor niets ben ik in 1987 op een huwelijksvermogensrechtelijk onderwerp gepromoveerd. Het gaat in het familierecht altijd om intermenselijke relaties en die hebben mij in de notariële studie altijd het meest geboeid. Minst favoriet: strafrecht, omdat dit nu eenmaal in mijn studententijd veel verder van mijn belevingswereld af stond. Hetzelfde gold ook voor bestuursrecht. Staatsrecht vond ik weliswaar heel interessant, maar ik kwam er toch al snel achter dat mijn hart bij het privaatrecht lag. Ik was dan ook heel blij toen ik na mijn kandidaatsexamen meteen voor de notariële studierichting kon kiezen, waarin ik doctoraalexamen heb afgelegd. Later heb ik overigens toch nog aanvullend doctoraalexamen strafrecht afgelegd, want anders kon ik geen rechter-plaatsvervanger worden.

Wie was tijdens uw studie een inspiratiebron?
Emile Luijten, mijn leermeester en promotor (1919-2016). Hij heeft mij de liefde voor het personen- en familierecht, het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht en daarnaast ook de notariële precisie bijgebracht.

[Dat André Nuytinck zelf ook een inspiratiebron is, blijkt per toeval uit het verhaal van onze Student-stagiair van deze week, Stan van der Meijden (vanaf morgen online). Hij noemt André Nuytinck als zíjn uiterst bevlogen voorbeeld: ‘In het tweede jaar van mijn bachelor heb ik het keuzevak personen- en familierecht gevolgd, gedoceerd door de uiterst bevlogen professor André Nuytinck. Ik wist dus al wel wat de dogmatische kant van het personen- en familierecht. In een van zijn colleges zei professor Nuytinck ooit: “Het personen- en familierecht is emotie.” Nu zou ik het personen- en familierecht in praktijk gaan zien’; red.]

Wat zou u achteraf aan uw curriculum hebben veranderd?
In mijn studietijd was er veel te weinig aandacht voor de schrijf- en spreekvaardigheid. Dit had ik graag anders gezien. Recht is taal, de jurist heeft alleen taal als zijn gereedschap, zoals de timmerman zijn hamer en beitel heeft. De jurist heeft taal als middel, maar gerechtigheid als doel. Dit laatste voeg ik er altijd aan toe, omdat het recht een dienende functie heeft in de maatschappij. In een concreet geval moet iedere jurist streven naar een rechtvaardige oplossing. Daarom vind ik het ook zo mooi dat de civilist onder omstandigheden zowel een wettelijke als een contractuele regel opzij kan zetten, als toepassing hiervan in het concrete geval, gelet op alle omstandigheden, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

André Nuytinck nuWat zou u de huidige generatie studenten aan advies willen meegeven?
Volg je hart! Kies de vakken die je leuk vindt. Natuurlijk probeer ik mijn eigen studenten mijn enthousiasme voor het familierecht in ruime zin bij te brengen, maar ik ben subjectief. Als je veel meer hebt met strafrecht, bestuursrecht, ondernemingsrecht of welk ander vak dan ook, volg dan je gevoel en luister niet al te veel naar je docenten, want die zijn per definitie niet objectief. Doe ook iets naast je studie. Als ik voor mijzelf spreek, kan ik achteraf wel zeggen dat mijn student-assistentschap bij Emile Luijten (1978-1979) mij heeft gebracht waar ik nu ben. Mijn wetenschappelijke carrière is dus al in mijn studententijd begonnen.

André Nuytinck is deze week ook Mr. van de week.

 

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven