Juridisch nieuws

Hoogleraar Erwin Muller benoemd als voorzitter evaluatiecommissie Wvr

Foto: Depositphotos

Hoogleraar Veiligheid en Recht Erwin Muller (Universiteit Leiden) is benoemd als voorzitter van de evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s (Wvr). Aan de commissieleden onder meer de taak te onderzoeken of de Wvr bruikbaar is in het licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing.

In de Wvr staat onder andere hoe de veiligheidsregio bestuurd wordt en wat de taken van het bestuur zijn. De wet stelt een aantal basiseisen aan de organisatie van de hulpdiensten en de kwaliteit van personeel en materieel. De Wvr, die in 2010 in werking is getreden, vervangt de Brandweerwet, de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (Wghor) en de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo).

Doeltreffend

De Wvr is ook in 2012-2013 al geëvalueerd. Doel van de nieuwe evaluatie is om zicht te krijgen op het functioneren van het in de Wvr beschreven stelsel, zowel bestuurlijk als operationeel. Daarbij gaat het om de realisatie van efficiënte en kwalitatief hoogwaardige brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder bestuurlijke regie.

Het is aan de evaluatiecommissie om in de praktijk te onderzoeken hoe het is gesteld met de doeltreffendheid en effecten van de Wvr en aanverwante regelgeving. Daarbij moet de commissie ook kijken of de wet bruikbaar is in het licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing. Uit de evaluatie moet duidelijk worden wat wel goed werkt en wat beter kan, en welke “oplossingsrichtingen” er zijn bij knelpunten.

De evaluatiecommissie komt uiterlijk eind 2020 met haar onderzoeksrapport.

Andere commissieleden

Muller was eerder vicevoorzitter en lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Hij zal in de commissie samenwerken met onder meer voormalig Tweede Kamerlid, burgemeester en korpschef bij de politie Magda Berndsen, en Beatrice de Graaf, hoogleraar History of International Relations & Global Governance (Universiteit Utrecht).

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

redactie Mr.

redactie Mr.

Recente vacatures

Recente vacatures