Huurwoning? Ken je rechten!

Delen:

Ben je huurder, dan word je als een zwakkere partij gezien ten opzichte van je verhuurder. In de wet zijn diverse rechten opgenomen die jou als huurder bescherming bieden. Wat zijn die rechten?

Als huurder en zeker als je ook nog student bent, dan is het prettig om je ervan bewust te zijn welke rechten en plichten komen kijken bij een huurwoning. Misschien betaal je wel te veel voor jouw woning of misschien kom je zelfs wel in aanmerking voor huurtoeslag? Mag de verhuurder ook zomaar de huurovereenkomst met jou opzeggen? En wie is verantwoordelijk voor het onderhoud? Deze onderwerpen zullen – kort – aan bod komen.

Huurprijs en huurtoeslag

Regelmatig komt het voor dat studenten te veel voor hun huurwoning betalen. Om te beoordelen of de huurprijs die jij betaalt niet de maximale huurprijs overstijgt, moet je eerst vaststellen of jouw woning een sociale huurwoning is of een huurwoning in de vrije sector. Op de website van Rijksoverheid kun je dat beoordelen. Als je een sociale woning huurt kun je aan de hand van het zogenoemde puntensysteem beoordelen of jouw huurprijs niet de maximale huurprijs overstijgt. Als jouw huurprijs de maximale huurprijs overstijgt kun je vragen om een verlaging van de huurprijs. Ook is er een stappenplan voor het vragen van een huurprijsverlaging. Bij de vrije sector geldt geen maximale huurprijs, maar je kunt wel door de huurcommissie laten beoordelen of jouw huurprijs redelijk is. Let op: dit moet je wel doen binnen zes maanden nadat de huurovereenkomst is aangegaan en geldt niet voor alle huurovereenkomsten.

Een met de huurprijs samenhangend onderwerp is de huurtoeslag. Je kunt de overheid vragen om een bijdrage te leveren in de kosten voor jouw huurwoning. Hier zijn verschillende voorwaarden aan verbonden om daarvoor in aanmerking te komen. Zo moet de woonruimte zelfstandig zijn en mag de huurprijs niet te hoog zijn. Op de website van de Belastingdienst kun je alle voorwaarden raadplegen.

Opzegging en ontruiming

Wanneer jouw verhuurder de huurovereenkomst wenst te beëindigen of zelfs de woning wenst te ontruimen, is dit voor jou als huurder erg ingrijpend. Daarom mag dit in beginsel niet zomaar (uitzonderingen daargelaten). De opzegtermijn is minimaal drie maanden. Per jaar dat je de woning hebt gehuurd komt er een maand opzegtermijn bij tot een maximum van zes maanden. Het is in ieder geval van belang om te weten dat de verhuurder de huur per aangetekende brief moet opzeggen. In deze brief moet de verhuurder ook de (wettelijke) redenen vermelden, waarom hij opzegt. De verhuurder mag dus niet ‘zomaar’ opzeggen. Uiteindelijk dan moet jij als huurder instemmen met de opzegging van de verhuurder. Als je daar niet mee instemt, dan zal de verhuurder de opzegging aan de rechter moeten voorleggen. Vaak gaat dit gepaard met een vordering tot ontruiming van de woning. De verhuurder mag namelijk niet zonder meer de woning ontruimen. Hij heeft daarvoor een vonnis nodig. Met dit vonnis mag de verhuurder niet op eigen houtje de woning gaan ontruimen, maar hij moet hiervoor een deurwaarder inschakelen. Let op: deze kosten komen vaak wel voor jouw rekening komen.

Onderhoud

Wat betreft het verrichten van reparaties komen kleine reparaties voor rekening van de huurder. Zodra de reparaties niet meer klein zijn, dan komt dit voor rekening van de verhuurder. Om een duidelijk beeld te krijgen wat er nu wordt gezien als klein en groot onderhoud, kun je deze website raadplegen. Helaas kunnen er zich situaties voor doen waarin jouw verhuurder verantwoordelijk is voor het onderhoud, maar weigert om dit uit te voeren. Het is in de eerste plaats van belang om zo spoedig mogelijk de gebreken schriftelijk te melden. Bewaar vervolgens een afschrift van de zogenoemde gebrekenbrief (dit is namelijk bewijsmateriaal). Als de verhuurder dan niet binnen zes weken het onderhoud heeft verricht, dan kun je hier aan de huurcommissie vragen om een tijdelijke huurverlaging. Andere mogelijkheden kunnen zijn dat je het betalen van huur – op basis van de wet – gaat opschorten tot het moment het onderhoud is verricht of dat je een procedure start bij de rechter.

De hiervoor beschreven onderwerpen vormen nog maar een kleine greep van alle regels die er zijn met betrekking tot het huren van woningen. Er zijn regels waar verhuurders, maar ook jij als huurder, zich aan moeten houden. Besef ook dat er uitzonderingen kunnen bestaan op de rechten en plichten van partijen. Om die reden zou ik jou willen adviseren om je te verdiepen in de rechten en plichten met betrekking tot huur wanneer jij in een conflict terecht komt. Je zou je hierover ook kunnen laten adviseren door bijvoorbeeld het Juridisch Loket, een rechtswinkel of misschien heeft jouw (hoge)school of universiteit een organisatie waar jij met jouw juridische vragen terecht kunt.

 

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Ook interessant:

Scroll naar boven