Ik wil niet overgenomen worden. Wat kan ik doen?

In de vennootschapspraktijk komt wel eens voor dat kapitaalverschaffers of activistische aandeelhouders jouw bedrijf willen overnemen zonder jouw goedkeuring of medeweten. Daarbij doen ze een bod op de aandelen zonder dat het bestuur heeft ingestemd met dat bod. Dit wordt een vijandige overname genoemd. Het Nederlandse vennootschapsrecht leert ons dat bedrijven in zulke situaties beschermingsconstructies kunnen inroepen.

Delen:

(foto: Depositphotos- yeexin0328)

Om te beginnen, beschermingsconstructies zijn middelen die een bedrijf kan inroepen om vijandige overnames te weren. Deze maatregelen kunnen uitsluitend onder bepaalde omstandigheden ingeroepen worden, op grond van de RNA-beschikking. In die beschikking is een algemeen toetsingskader vastgesteld met betrekking tot de vraag wanneer beschermingsconstructies geoorloofd en toelaatbaar zijn. Allereerst moet de beschermingsconstructie noodzakelijk zijn, teneinde de huidige stand van zaken binnen de vennootschap te bewaren. Daarnaast moet de (tijds)ruimte die door de bescherming teweeg wordt gebracht, worden benut voor verder overleg tussen de betrokken partijen. Ten slotte moet de wijze waarop de constructie ontstaat, adequaat en proportioneel zijn ten opzichte van het dreigende gevaar.

De meest voorkomende beschermingsconstructies die uit de vennootschapspraktijk zijn ontwikkeld en worden toegepast zijn:

Constructie 1. De uitgifte van preferente aandelen

De uitgifte van preferente aandelen is de meest gebruikte beschermingsconstructie en daarbij geeft het bestuur een bevriende partij (vaak een stichting) een optierecht om de preferente aandelen te kopen wanneer ze worden uitgegeven

Constructie 2. De certificering van aandelen

De certificering van aandelen via een stichting administratiekantoor zorgt ervoor dat de stemrechten van aandelen en de rechten op dividenden als het ware worden ‘losgekoppeld’ en verspreid onder de stichting administratiekantoor en de certificaathouders. Een vijandige overname kan hierdoor niet plaatsvinden als de overnemende partij enkel certificaten kan verkrijgen.

Constructie 3. De uitgifte prioriteitsaandelen

Prioriteitsaandelen zijn aandelen waaraan bijzondere rechten en bevoegdheden worden toegekend en deze worden uitgegeven aan prioriteitsaandeelhouders of -stichtingen. Deze deelnemers verkrijgen bijzondere zeggenschapsrechten en hierdoor verwateren de zeggenschapsrechten van de vijandige overnemer.

Constructie 4. De stemrechtbeperking

De naam zegt het al, maar bij stemrechtbeperking wordt er statutair geregeld dat iedere aandeelhouder gelijke zeggenschapsrechten toebedeeld krijgt, ongeacht de hoeveelheid aandelen die, in dit geval de vijandige aandeelhouder bezit.

Constructie 5. De structuurregeling

Ten slotte kunnen bedrijven op vrijwillige basis een structuurregime toepassen door bepaalde bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders over te dragen aan de raad van commissarissen. Dit dient in beginsel niet als beschermingsconstructie, maar dit regime kan wel als zodanig functioneren.

Dit waren de beschermingsconstructies kort uitgelegd. Ook zijn er Amerikaanse beschermingsconstructies, genaamd de ‘Pandora-constructies’. Hier zal ik in part 2 meer over vertellen. Stay tuned!

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven