In gesprek met Brenda Teunissen, teamleider bij het UAF

Delen:

Brenda Teunissen Mr Ezine UAFBrenda Teunissen is teamleider bij Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Het UAF ondersteunt hoger opgeleide vluchtelingen, waaronder juridisch talent, bij hun studie en het vinden van passend werk.

Wat is uw achtergrond?

Tijdens mijn studie Culturele Antropologie heb ik vrijwilligerswerk bij VluchtelingenWerk gedaan. Hier werd ik gegrepen door de problematiek van vluchtelingen. Hierop heb ik voor keuzevakken binnen mensenrechten gekozen. Na mijn studie ben ik bij het UAF terecht gekomen.

Wat is uw rol binnen de organisatie?

Ik ben teamleider op de afdeling Studentenbegeleiding. Binnen deze afdeling zijn 3 teams waarvan ik er aan 1 leiding geef. Binnen het team werkt een groep studentenbegeleiders, collega’s die vluchtelingen begeleiden tijdens (de voorbereiding op) hun studie. Om met één voet in het werkveld te blijven staan heb ik zelf ook nog een aantal studenten onder mijn hoede.

Wat is de doelstelling van de organisatie?

De doelstelling van het UAF is het ondersteunen van hoger opgeleide vluchtelingen bij het verwerven van een passende maatschappelijke positie, die past bij hun talent. We doen dat door vluchtelingen (financieel) te ondersteunen hun diploma te halen en een passende baan te vinden. Een grote categorie vluchtelingen is al opgeleid in eigen land. Vaak moeten ze hier helaas opnieuw beginnen, omdat werkgevers een Nederlands diploma vragen en hogere eisen stellen.

Op welke doelgroep richt de organisatie zich?

Het UAF heeft een eigen beoordelings- en acceptatieprocedure, onafhankelijk van de juridische procedure bij de overheid. Het UAF begeleidt vluchtelingen die naar ons oordeel terecht een beroep doen op het vluchtelingenschap. Dit betekent dat we niet alleen mensen helpen die al een verblijfsvergunning hebben maar ook vluchtelingen wier asielaanvraag nog loopt.  Zo zorgt het UAF ervoor dat vluchtelingen zich kunnen blijven ontwikkelen, ook in de onzekere periode van de asielaanvraag.

Hoe werkt het UAF?

Nadat het UAF besloten heeft een vluchteling te ondersteunen volgt er een intakegesprek met de vluchteling over onder andere diens achtergrond , studie in land van herkomst en niveau van de Nederlandse taal. Ook wordt er gesproken over het doel dat de vluchteling wil bereiken en de mogelijkheden en stappen die hiervoor genomen moeten worden. Het UAF probeert mensen te activeren, door ze te helpen met informatie en opdrachten zodat ze het daarna zelf kunnen oppakken. Over het algemeen begint de vluchteling met voorbereiding op de studie en het volgen van een cursus Nederlandse taal. Het UAF blijft de student volgen en stuurt bij waar nodig. We merken dat het vooral in het begin erg zwaar is, vluchtelingstudenten moeten wennen aan de Nederlandse taal en de cultuur. Zodra er minder ondersteuning nodig is verdwijnen wij naar de achtergrond. De studenten worden in de loop van de tijd steeds zelfstandiger.

Voorbeelden van het werk van het UAF (succesverhalen)?

Dit is het verhaal van een vluchtelingstudent die ik begeleid. Een vrouw en haar familie zijn in oktober 2001 vanuit Iran naar Nederland gekomen. Vervolgens hebben zij eindeloos in de asielprocedure gezeten. Voor een generaal pardon kwamen ze, op een paar maanden na, niet in aanmerking. Tijdens de wachtperiode is de vrouw begonnen met de studie Politicologie en aan de slag gegaan bij VluchtelingenWerk. Ze heeft toen besloten dat ze meer voor deze doelgroep, waar ze zelf ook onderdeel van was, wilde doen. Op dit moment heeft ze de master Internationaal recht bijna afgerond en sinds maart dit jaar heeft ze een verblijfsvergunning. Dit is echt een succesverhaal van het UAF omdat ze zelf kracht en doorzettingsvermogen heeft laten zien en het UAF haar heeft geholpen dit te verwezenlijken.

Wat zijn relevante ontwikkelingen?

De overheid trekt zich terug, inburgeringsgelden verdwijnen en hiermee ook de basiscursus Nederlands. Hierdoor komt de inburgering volledig op de schouders van de vluchteling en het UAF te liggen. Dit heeft financiële gevolgen; de basiscursus Nederlands moet door de vluchteling of het UAF betaald gaan worden. Vluchtelingen laten zien dat het aan goede wil niet ontbreekt maar het wordt steeds moeilijker.

Daarnaast wordt het onderwijsklimaat, door het strengere bindende studieadvies in het eerste jaar, steeds lastiger voor onze studenten. We zien vaak dat het eerste jaar lastig is maar dat vluchtelingstudenten na het eerste jaar sneller afstuderen dan de Nederlandse collega’s.

Hoe speelt het UAF hierop in?

We proberen meer te investeren in voorbereiding, bijvoorbeeld door het taalaanbod te intensiveren. Dit jaar hebben we voor het eerst een zomercursus gefinancierd, een groep studenten heeft zich twee weken lang voorbereid op hun hbo-opleiding, ze leren dingen die voor Nederlanders heel vanzelfsprekend zijn, zoals de verhouding tussen docent en student. We willen vluchtelingstudenten beter klaarstomen voor de studie zodat de start soepeler zal verlopen.

We investeren ook in het leggen van contacten met werkgevers. Voor hen is er  ‘UAF meets’, een samenwerkingsprogramma tussen de werkgever en het UAF waarin bijvoorbeeld afspraken over mentoring, de organisatie van inhousedagen, het bieden van stageplaatsen en financiële ondersteuning worden vastgelegd.

Het UAF probeert de belangen van vluchtelingen te behartigen met lobbyactiviteiten. Dit is lastig want er beweegt de laatste jaren heel weinig in de politiek. Hopelijk na is er na 12 september meer beweging!

Hoe werven jullie fondsen?

Wij ontvangen subsidie van het Ministerie van OCW, worden ondersteund door de Nationale Postcode Loterij en hebben veel donateurs. Ook ontvangen we een bijdrage van onderwijsinstellingen en uit enkele fondsen en nalatenschappen. In het verleden hebben we veel donateurs geworven via de contacten van onderwijsinstellingen, we proberen nu ook andere methodes zoals deze samenwerking met Mr.

Manieren waarop geïnteresseerden kunnen helpen?

Als je wilt bijdragen kun je natuurlijk donateur worden, éénmalig of voor een langere periode.. We zijn ook geholpen met organisaties die een baan, stage- of werkervaringsplek aanbieden of willen deelnemen aan het ‘UAF meets’ project.

Voor meer informatie zie: www.uaf.nl

Dit bericht valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven