De indirecte indirecte indirecte octrooi-inbreuk?

Delen:

Als een nieuw medicijn wordt uitgevonden, kan de werkzame stof worden geoctrooieerd. Dan krijgt de octrooihouder een monopolie van twintig jaar op de productie en verkoop van die stof. Dat is het klassieke octrooi. Als de stof al bekend is, maar er wordt een nieuwe manier uitgevonden om die te produceren, kan op die werkwijze een octrooi worden verkregen. Dat was de eerste uitbreiding die een soort indirect octrooi in het leven riep. Als de stof én de werkwijze al bekend zijn, kan worden uitgevonden dat de stof of de werkwijze kan worden gebruikt voor een andere behandeling of een andere ziekte. Op die ‘tweede medische indicatie’ kan octrooi worden verkregen. Dat is de tweede uitbreiding die een soort indirect indirect octrooi in het leven riep.

De octrooiwet bepaalt verder dat geneeskundige behandelingen niet kunnen worden geoctrooieerd, maar dat stoffen voor de toepassing van deze methoden weer wél kunnen worden geoctrooieerd. Een tijd lang werd hierbij gebruik gemaakt van een zogenoemde Swiss Type claim: “gebruik van stof x voor het vervaardigen van een geneesmiddel voor de behandeling van aandoening y”.

Op een dergelijk octrooi kan direct, maar ook indirect inbreuk worden gemaakt. Artikel 73 Rijksoctrooiwet verbiedt het leveren van middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding aan iemand anders voor de toepassing van de geoctrooieerde uitvinding, wanneer men “weet dan wel het gezien de omstandigheden duidelijk is, dat die middelen voor die toepassing geschikt en bestemd zijn”.

Als iemand een stof produceert die vrij is van octrooi maar (per definitie) een wezenlijk bestanddeel is van de uitvinding op de tweede medische indicatie van die stof, en die stof levert aan een derde die op zijn beurt die stof voor die tweede medische toepassing gaat gebruiken, kan sprake zijn van een indirecte octrooi-inbreuk door die producent. Dat besliste de Hoge Raad op 3 november 2017 (ECLI:NL:HR:2017:2807).

Dat zou fijn zijn voor de octrooihouder. Het is wel de vraag of we niet een beetje te ver doorslaan met deze indirecte indirecte indirecte octrooi-inbreuk.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven