Kun je de BelastingTelefoon vertrouwen?

Sinds 1 februari 1985 kan gebruik worden gemaakt van de BelastingTelefoon. De BelastingTelefoon is onderdeel van de Nederlandse Belastingdienst en geeft antwoord op belastingvragen van burgers en bedrijven. Een vraag die hierbij vaak opkomt is in hoeverre je mag vertrouwen op de antwoorden van een medewerker van de BelastingTelefoon.

Delen:

Op 14 oktober 2021 gaf het Hof Den Bosch nogmaals aan dat hiervoor sprake moet zijn van ‘extra’ schade. De belanghebbende heeft als vervoersregeling bij zijn werkgever gekozen voor een belaste reiskostenvergoeding van 714 euro. De belanghebbende maakt hierbij gebruik van zijn eigen auto. Vervolgens heeft de belanghebbende in zijn aangifte over 2016 2.282 euro in minder gebracht op zijn loon vanwege de gemaakte reiskosten. Deze opgevoerde kosten worden echter niet geaccepteerd. Iets wat de belanghebbende niet begrijpt aangezien een medewerker van de BelastingTelefoon hem vertelde dat zijn zakelijk gereden kilometers weldegelijk in aftrek konden worden gebracht op zijn loon. De belanghebbende is dan ook van mening dat hij gewoon op de mededelingen van de medewerker mocht vertrouwen en de kosten dus in aftrek mag nemen. Het Hof geeft aan dat een onjuiste mededeling van een medewerker van de BelastingTelefoon toch echt voor rekening van de belanghebbende komt. Dit is enkel anders wanneer de mededeling voor de belastingplichtige niet-kenbaar onjuist is en de belastingplichtige bovenop de wettelijk verschuldigde belasting nog extra schade heeft. Pas wanneer aan deze eisen is voldaan kan een beroep op het vertrouwensbeginsel slagen. Gelukkig voor de belanghebbende voldeed hij aan beide eisen. Zo had hij bijvoorbeeld een andere auto voor zijn partner gekocht omdat hij na het antwoord van de medewerker besloot zijn eigen auto voor zijn werk te gebruiken, iets wat hij niet gedaan zou hebben wanneer de medewerker van de BelastingTelefoon de juiste mededeling had gedaan. Eigenlijk mag de belanghebbende dus spreken van ‘geluk’ dat hij deze extra schade heeft geleden. Wanneer deze schade er niet was geweest hadden de opgegeven kosten, ondanks de mededeling van de BelastingTelefoon, niet van het loon afgetrokken mogen worden. Hieruit blijkt dat je als burger niet zomaar kan vertrouwen op de mededelingen die gedaan worden door medewerkers van de BelastingTelefoon.

Sneller vertrouwen

Enkele weken daarna, op 5 november, heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waaruit blijkt dat de eis van extra schade wordt losgelaten. Een beroep op het vertrouwensbeginsel is dus ook mogelijk wanneer er geen sprake is van extra schade. Dit heeft tot gevolg dat een burger sneller vertrouwen kan ontlenen aan mededelingen die worden gedaan door medewerkers van de BelastingTelefoon.

Reputatie

Naar mijn mening is deze uitspraak in meerdere opzichten een goede ontwikkeling. Niet alleen de Belastingdienst maar ook de rechtspraak is namelijk diep door het stof gegaan met betrekking tot de toeslagenaffaire. De rechtspraak beschermde de ouders in de toeslagenaffaire namelijk niet voldoende. Door deze uitspraak is het mogelijk als rechter om sneller een beroep op het vertrouwensbeginsel toe te kunnen wijzen. Ook het feit dat een burger sneller vertrouwen mag ontlenen aan een mededeling van de Belastingdienst kan bijdrage aan een betere reputatie van de Belastingdienst.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Ook interessant:

Scroll naar boven