Nick Roovers

Nick Roovers was tot 2022 ambassadeur bij Mr. Studenten. In die tijd was hij student aan de Universiteit van Amsterdam, master Internationaal & Europees belastingrecht.

Artikelen van Nick Roovers

In het coalitieakkoord van het kabinet-Rutte 4 staat opgenomen dat het kabinet op termijn een suikerbelasting wil invoeren. Tegelijkertijd is het kabinet van plan…
Scroll naar boven