Nick Roovers

Beste lezer! Mijn naam is Nick Roovers. Ik ben 23 jaar en op dit moment student en tevens ambassadeur voor Mr. Studenten op de Universiteit van Amsterdam. Dit collegejaar ben ik begonnen aan de master Internationaal & Europees belastingrecht. Naast druk bezig te zijn met mijn studie heb ik afgelopen collegejaar met succes het honoursprogramma voor Tilburgse rechtenstudenten weten af te ronden. Na twee bestuursjaren, enkele relevante bijbanen en een semester te hebben gestudeerd aan de National University of Singapore heb ik de gelegenheid gekregen om ambassadeur te worden voor Mr. Studenten. Ik spits mijn blogs voornamelijk toe op het raakvlak tussen fiscaal recht en ondernemingsrecht. Deze vakgebieden worden soms als ‘taai’ ervaren terwijl dit toch enorm interessante onderwerpen kunnen zijn. Met mijn blogs hoop ik dit dan ook te kunnen laten zien. Mocht je tips, vragen of andere suggesties hebben dan kan je altijd een mailtje sturen naar n.p.j.roovers@gmail.com.

Artikelen van Nick Roovers

In het coalitieakkoord van het kabinet-Rutte 4 staat opgenomen dat het kabinet op termijn een suikerbelasting wil invoeren. Tegelijkertijd is het kabinet van plan…
Scroll naar top