Kies nú voor ‘best practice’ in het notariaat en bespaar 50%

Delen:

foto 004De serie Handboeken voor het Notariaat is nú compleet verkrijgbaar. De serie biedt het antwoord op de groeiende vraag naar kwaliteitsborging van de notariële dienstverlening en biedt een leidraad voor uw dagelijkse notariële praktijk. De serie bestaat uit vier delen: Boedelafwikkeling, Registergoederenrecht, Familievermogensrecht en Ondernemingsrecht. Alle delen voorzien in de behoefte aan werkprotocollen voor de uitoefening van de notariële praktijk.

De handboeken beschrijven niet het recht, maar geven het proces weer dat de behandelaar moet doorlopen om een transactie te begeleiden.

  • Hoe ziet de te volgen procedure er stapsgewijs uit?
  • Wat moet met cliënten worden besproken?
  • Welke registers moeten worden onderzocht?

Uiteraard vindt u in alle handboeken de relevante rechtspraak en de fiscale aspecten van de notariële praktijk. Waar relevant reikt het handboek checklists en modellen aan. Bij alle handboeken wordt een CD-rom geleverd. Hierop vindt u de tekst van het handboek plus alle belangrijke modellen van akten, veel voorkomende brieven, formulieren en verzoekschriften. De modellen zijn direct te gebruiken in uw dagelijkse praktijk op alle werkplekken per vestiging van uw kantoor.

Handboek Boedelafwikkeling

Het Handboek Boedelafwikkeling geldt als hét standaardwerk op het terrein van erfrechtregels, procedurevoorschriften, normen en verval- en verjaringstermijnen. Het vormt de leidraad in notariële dienstverlening voor de vernieuwde rechtspraktijk. Het handboek behandelt de afwikkeling van de meest voorkomende soorten nalatenschappen. Naast de civiele afwikkeling vindt u in dit werk ook de integrale beschrijving van de fiscale aspecten en alle relevante civiele en tuchtrechtspraak.

Klik hier voor meer informatie

Handboek Registergoederenrecht

Het Handboek Registergoederenrecht concentreert zich rondom het onroerende zakenrecht. Het bevat naast beschrijvingen van de meest voorkomende processen (transport, hypotheek, executieveilingen, splitsing enz.) ook buitenissige gevallen zoals het recht van beklemming, het recht van de dertiende penning, overdracht van scholen, kloosters en ziekenhuizen. Uitgebreid wordt ingegaan op de acceptatie van stukken door het Kadaster.

Klik hier voor meer informatie

Handboek Familievermogensrecht

Het Handboek Familievermogensrecht bevat beschrijvingen van de meest voorkomende processen in de familiepraktijk in ruime zin. Aan bod komen zowel de standaardgevallen (zoals samenlevingsovereenkomst, huwelijkse voorwaarden, echtscheiding, pensioen, testament etc.) alsook de minder gangbare situaties, zoals curatele, wijziging huwelijksvoorwaarden, fideï-commissaire giften, IPR, stiefkinderen en de quasi-wettelijke verdeling.

Klik hier voor meer informatie

Handboek Ondernemingsrecht

Het Handboek Ondernemingsrecht behandelt de belangrijkste onderwerpen die bij rechtshandelingen in de notariële ondernemingsrechtpraktijk aan de orde komen. Naast de recherche door de notaris, verschillende rechtshandelingen met betrekking tot aandelen (uitgifte, levering, pandrecht, inkoop, kapitaalvermindering en certificering), alsmede besluitvorming, vertegenwoordiging en de structuur van rechtspersonen betreffende rechtshandelingen (statutenwijziging, omzetting, fusie, splitsing, ontbinding en vereffening) worden specifieke ’grote‘ onderwerpen behandeld, zoals kapitaalbescherming, aansprakelijkheid, jaarrekeningenrecht, samenwerkingsverbanden, medezeggenschap en mededingingsrecht.

Klik hier voor meer informatie

VOORDEEL VOOR ABONNÉES

Wie zich op één of meerdere delen uit de serie abonneert weet zich altijd verzekerd van de meest actuele informatie. Bovendien profiteert u van een aanzienlijke korting van maar liefst 33% op de prijs die u anders voor een los deel zou betalen. Besluit u bovendien een abonnement op de serie te nemen, dan ontvangt u op de abonnementsprijs nog eens 25% korting, waardoor uw totale korting oploopt tot 50% per deel! Korting op korting dus. U ontvangt automatisch alle herziene drukken en realiseert een aanzienlijke besparing op uw kosten. Actueel en voordelig!

Klik hier voor meer informatie en het bestelformulier

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven