Kinderalimentatie wegstrepen tegen overbedelingssom: kan dat eigenlijk wel?

Is een alimentatieafspraak waarbij kinderalimentatie feitelijk wordt weggestreept tegen de overbedelingssom geldig?

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

De rechtbank Noord-Holland boog zich over een bijzonder geval. Bij de echtscheiding hadden de partijen in deze zaak bij een notaris hun ouderschapsplan opgesteld. In dat plan waren zij ook een bedrag overeengekomen voor de kinderalimentatie. De vrouw kreeg de echtelijke woning toegedeeld en de overbedelingssom werd vastgesteld. De bijdrage die de man aan haar zou moeten voldoen aan kinderalimentatie werd door de notaris in het plan gelijkgesteld aan het bedrag dat de vrouw aan de man moest betalen voor de overname van het huis. De bedragen werden tegen elkaar weggestreept. Creatief bedacht, maar kan dit eigenlijk wel?

Een aantal jaar later is de vrouw het met deze afspraken niet meer eens. Zij start een procedure en verzoekt wijziging van de alimentatieafspraak nu de afspraak volgens haar een grove miskenning van de wettelijke maatstaven is. De notaris zou hebben nagelaten partijen te informeren over de wettelijke maatstaven en zou geen berekening hebben gemaakt van de behoefte van de kinderen en de draagkracht van partijen. De man verweert zich.

De rechtbank Noord-Holland kijkt eerst naar de afspraak zelf. De rechtbank concludeert dat er inderdaad geen berekening is gemaakt van de behoefte van de kinderen en de draagkracht van partijen. De rechtbank heeft geen financiële stukken ontvangen waaruit blijkt dat het bedrag volgens de wettelijke maatstaven is vastgesteld en of dit ook het bedrag is dat de man ten minste gedurende de minderjarigheid van de kinderen aan de vrouw zou moeten betalen.

De rechtbank stelt dat het zelfs met de gegevens van partijen niet mogelijk is om op een eerder moment dan dat de jongste minderjarige kind meerderjarig wordt tot de conclusie te komen dat dit bedrag het totale bedrag is. Er kan immers altijd in de loop van de jaren iets wijzigen, waardoor ook de kinderbijdrage wijzigt. Gelet daarop is de afspraak van partijen nietig. De rechtbank ziet het verzoek van de vrouw daarom als eerste vaststelling van alimentatie en niet als wijziging en stelt de kinderalimentatie vast. Als pleister op de wond mag de man wel de overbedeling van de woning met de nog te betalen kinderalimentatie verrekenen, maar verder trekt hij aan het kortste eind. Creatief bedacht dus, maar als partijen dit oordeel van te voren hadden geweten had hij hier vast niet voor gekozen. De kans is ook groot dat dit een negatief effect heeft gehad op de onderlinge verhoudingen. Ook een factor van belang uiteraard bij het maken van dit soort afspraken.

Een afspraak maken over kinderalimentatie en de betaling daarvan is trouwens niet altijd nietig. Zolang de afspraak maar voldoet aan de wettelijke maatstaven. Daarmee wordt bedoeld de behoefte van de kinderen en de draagkracht van de ouders. Een vaststelling van een bedrag voor de gehele looptijd kan dus niet, aangezien er gedurende de looptijd wijzigingen kunnen plaatsvinden.

Kort en goed: maakt u een afspraak met partijen over kinderalimentatie? Zorg dan dat u in het ouderschapsplan of in het convenant duidelijk maakt op welke gegevens de afspraak is gebaseerd en dat deze in overeenstemming is met de wettelijke maatstaven. Dan is ook in de toekomst duidelijk wat er is bedoeld en waar de afspraak op gebaseerd is. Vaststelling van een eenmalig totaalbedrag kan dus niet.

Wilt u bij kinderalimentatie van de maatstaven afwijken of een niet-wijzigingsbeding afspreken? Daarover leest u hierover meer in onze eerdere bijdrage aan deze rubriek.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top