Let op (ook onschuldige) incidenten!

Delen:

Het gebeurt de beste: een incident binnen een bedrijf. Variërend van een kleine morsing van een bepaald product tot een zwaar incident met schade en mogelijk gewonden. Naast de vervelende praktische consequenties kunnen dergelijke incidenten ook (vervelende) bestuursrechtelijke en strafrechtelijke consequenties hebben.

Op grond van de Wet milieubeheer moeten ongewone voorvallen zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de bevoegde overheid (artikel 17.2 Wet milieubeheer). Alles wat afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten kwalificeert als een ‘ongewoon voorval’. Zodoende is van een ongewoon voorval al gauw sprake; ook een onschuldige morsing kan daaronder vallen. ‘Zo spoedig mogelijk’ betekent zo snel als feitelijk mogelijk. In de praktijk gaat dit vaak mis, bijvoorbeeld omdat het bedrijf zich niet realiseert dat er sprake is van een ‘ongewoon voorval’ waardoor ten onrechte niet wordt gemeld, of omdat de melding te laat wordt gedaan. Het niet of te laat melden kan zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk worden gehandhaafd. Zodoende een oproep aan alle bedrijven die onder de milieuregels vallen: let op dat incidenten tijdig worden gemeld! Bij twijfel kan ook zekerheidshalve worden gemeld, teneinde handhaving van de overheid te voorkomen.

De wetgever heeft het op een gegeven moment onnodig belastend geacht dat ook ongewone voorvallen zonder onmiddellijke milieueffecten moesten worden gemeld (Kamerstukken II 2009/2010, 32445, nr. 3, p. 3). Zodoende is in 2011 de mogelijkheid in de wet opgenomen om de ruime meldplicht te beperken. Voor bedrijven bestaat er sindsdien de mogelijkheid om voor minder ernstige ongewone voorvallen een afwijkende regeling te treffen, bijvoorbeeld doordat minder ernstige ongewone voorvallen periodiek aan de bevoegde overheid mogen worden gerapporteerd (artikel 17.2 lid 4 Wet milieubeheer). In de praktijk lijkt niet veel van deze mogelijkheid gebruikt te worden gemaakt. Dat is zonde want bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving kan worden voorkomen.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven