Partnerbijdrage van

Maaltijdbezorgers die werken via platform zijn werknemers volgens AG

Is het werk van een maaltijdbezorger die voor een platform werkt ingebed in de organisatie van het platform? Dan bestaat er mogelijk een gezagsverhouding. Mag de maaltijdbezorger zich laten vervangen? Dan hoeft dat niet te betekenen dat er geen arbeidsovereenkomst kan bestaan. Dit heeft de AG in een conclusie aan de Hoge Raad duidelijk gemaakt.

Delen:

  1. Maaltijdbezorgers die werken via platform zijn werknemers volgens AG

De AG vindt dat het bij het gezagscriterium niet in de eerste plaats gaat om de instructiebevoegdheid van de werkverschaffer. Het is belangrijker of het werk organisatorisch is ingebed in het bedrijf van de werkverschaffer. Is het werk een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering? Dan is er sprake van organisatorische inbedding. Dit sluit aan bij het wettelijke criterium ‘in dienst van een ander’. Is de werker een zelfstandig ondernemer? Dan is er geen sprake van organisatorische inbedding en werkt hij niet in dienst van een ander. Het is het één of het ander, er zijn geen tussenvormen. Er moet worden gekeken naar de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden om te beoordelen of de werkzaamheden zijn ingebed in het bedrijf van de werkverschaffer.

Mag de maaltijdbezorger zich laten vervangen? Dan hoeft dat niet te betekenen dat er geen arbeidsovereenkomst kan bestaan. In oudere uitspraken oordeelde de Hoge Raad dat een werker geen arbeidsovereenkomst had, omdat hij zich mocht laten vervangen. Namelijk in het Zwarthoofd/Het Parool-arrest en het Heger/De Geïllustreerde Pers-arrest. Volgens de AG is dit niet juist. De verplichting om het werk persoonlijk uit te voeren is geen voorwaarde voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst.

Ook het feit dat de maaltijdbezorger zelf kan bepalen of en wanneer hij werkt, betekent volgens AG niet dat hij daarom geen arbeidsovereenkomst kan hebben met het platform. Deze vrijheid is een kenmerk van platformkenmerk. In de Uber-uitspraak oordeelde de rechtbank Amsterdam dat het zelf mogen bepalen van uren en het kunnen weigeren van ritten niet hoeft te betekenen dat daardoor geen gezagsverhouding bestaat tussen de partijen.

  1. Werknemers geen recht meer op loonbetaling door failliet bij doorstart

Treedt een werknemer in dienst bij het doorstartende bedrijf na faillissement? Dan heeft de werknemer geen recht meer op loon van het failliete bedrijf. De werknemer heeft over de periode vanaf die indiensttreding ook geen aanspraak meer op de loongarantieregeling van het UWV. De vorderingen die het UWV in deze zaak indiende bij de curator zijn dan ook geen boedelvorderingen. Dit heeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt.

  1. Bestaan arbeidsovereenkomst afhankelijk van praktische uitvoering

Spreken partijen af dat er een overeenkomst van opdracht is? Maar is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden onder andere sprake van gezag? Dan hebben de partijen geen overeenkomst van opdracht gesloten, maar een arbeidsovereenkomst. De bedoeling van partijen is namelijk niet doorslaggevend. Er moet worden gekeken hoe partijen de overeenkomst in de praktijk uitvoeren. Dit heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden duidelijk gemaakt.

  1. Ontslag op f-grond mogelijk bij niet willen werken met ontblote onderarmen om geloofsredenen

Weigert een werknemer om te werken met ontblote onderarmen om geloofsredenen, maar is dit wel noodzakelijk voor de functie? Dan kan dit een reden zijn om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden op basis van de ontslaggrond van artikel 7:669 lid 3 sub f BW. Dit heeft de rechtbank Midden-Nederland duidelijk gemaakt.

  1. Gebruik Asscher-escape bij ontbinding arbeidscontract

Is de kans klein dat een werkgever zijn werknemer kan ontslaan, omdat de werknemer zijn werk niet goed doet? En heeft de werkgever verwijtbaar gehandeld en is de arbeidsverhouding al beschadigd door een verstoorde arbeidsrelatie? Dan moet de werkgever naast een transitievergoeding ook een billijke vergoeding betalen. Dit heeft de rechtbank Midden-Nederland duidelijk gemaakt.

  1. Luchtvaartmaatschappij mag kandidaat-piloten niet vragen naar coronavaccinatiestatus

Een luchtvaartmaatschappij maakt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van kandidaat-piloten door te vragen naar hun coronavaccinatiestatus. Dit heeft de rechtbank Amsterdam duidelijk gemaakt.

  1. Arbeidsovereenkomst blijft bestaan ondanks nieuwe arbeidsovereenkomst tijdens ziekte

Wordt een werknemer ziek en gaat hij re-integreren bij een andere werkgever? Dan blijft de arbeidsovereenkomst met de oude werkgever bestaan. Ook als de werknemer met de andere werkgever een nieuwe arbeidsovereenkomst sluit. Dit heeft de rechtbank Midden-Nederland duidelijk gemaakt.

Bovenstaande artikelen zijn 1 PO-punt waard!

Dit artikel vormt samen met zes andere actualiteiten een e-learning in Permanent Actueel Arbeidsrecht, waarmee jij 1 PO-punt kunt behalen.

Wil jij vanaf nu continu op de hoogte blijven van de belangrijkste ontwikkelingen binnen jouw rechtsgebied(en) en daarmee 10 PO-punten behalen? Dat kan met behulp van de subsidieregeling NL leert door nu tijdelijk gratis! Schrijf je nu in via: hoffelijk.nl/gratis-po-punten.

Delen:

Lindenhaeghe Legal maakt deel uit van de Lindenhaeghe Groep, een toonaangevende speler in de financiële opleidingssector. Als opleider van duizenden professionals per jaar beschikken…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven