Medezeggenschap en insolventie

Delen:

Medezeggenschap rondom insolventie van de werkgever is een interessant en actueel onderwerp. Zo heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per brief van 23 september 2015 de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) gevraagd te reageren op een rechtsvergelijkende studie van de VU naar de rechtspositie van werknemers bij insolventie van de werkgever. Uit deze studie kwam naar voren dat vaak ten onrechte wordt verondersteld dat de medezeggenschapsregels bij insolventie van de werkgever niet van toepassing zijn.

Inmiddels heeft de CBM in haar reactie van 14 december 2015 onder meer vastgesteld dat de rechten uit de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) – zoals het adviesrecht, het instemmingsrecht, het recht op overleg en het recht op informatie – zowel voor als na de faillietverklaring van de werkgever gelden. Ook wordt de curator na het uitspreken van het faillissement bestuurder in de zin van de WOR. Volgens de CBM is de curator gehouden de WOR na te leven. De vraag is echter of dat in alle gevallen onverkort geldt.

Volgens een recente uitspraak de Ondernemingskamer (OK) van het Hof Amsterdam is dat juist niet het geval (ECLI:NL:GHAMS:2016:2020). In het kader van het faillissement van drogisterijketen DA en de daar gerealiseerde doorstart diende de OK zich uit te laten over de vraag of het adviesrecht van een ondernemingsraad in het algemeen ook geldt gedurende het faillissement van een rechtspersoon die een onderneming in stand hield. De OK komt uiteindelijk tot het oordeel dat het adviesrecht van een ondernemingsraad in beginsel onverenigbaar is met de op de afwikkeling van de boedel gerichte rol van de curator. In het concrete geval oordeelde de OK tevens dat, nu de curator de onderneming van de gefailleerden niet heeft voortgezet, de curator de ondernemingen niet in stand heeft gehouden. Daarom was de curator in het geval van de doorstart van DA niet gehouden vooraf advies aan de ondernemingsraad te vragen.

Hoewel dus formeel niet in alle gevallen verplicht, doet de curator er goed aan om – als het even kan – de ondernemingsraad informeel te informeren over de stand van zaken in het faillissement, met name ten aanzien van de ontwikkelingen en voorgang in een mogelijk overnameproces.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven