Partnerbijdrage van

Mediation: een positieve invloed op de rechtspraktijk?

Conflicten ontstaan vaak doordat een persoon of groep iets anders wil dan de ander. Bij een verschil van inzichten of door een slechte communicatie komen partijen er vaak zelf niet meer uit. Dit leidt in veel gevallen tot lange juridische procedures. Terwijl mediation hier wellicht ook een oplossing in kan bieden.

Delen:

Mediation is al jaren sterk in opkomst. Zo worden er in verschillende rechtsgebieden pilots gedraaid om de meerwaarde van mediation te onderzoeken en is er sinds 2013 een wetsvoorstel in de maak dat het inzetten van mediation in de praktijk moet bevorderen.

Mediation leidt echter vaak nog tot vraagtekens. Want waarom zou een mediator wel tot een oplossing kunnen komen, terwijl dit de advocaat of jurist niet lukt? Waarom zou je mediation verkiezen boven een juridische procedure en wat is de rol van de advocaat hierin? En hoe zit het met het ingediende wetsvoorstel?

Mediation

Kort gezegd is mediation een manier om conflicten onderling op te lossen. Bij een juridische procedure leggen partijen de oplossing in handen van de rechter, maar bij mediation wordt geprobeerd om een oplossing te vinden die beide partijen kunnen accepteren. Daarom wordt er ook wel gezegd dat er bij mediation sprake is van begeleid onderhandelen. Daarbij wordt gekeken naar de kern van het probleem en waarom de partijen niet tot een oplossing zijn gekomen.

Een onafhankelijke derde begeleidt dit proces, namelijk de mediator. De mediator begeleidt de partijen bij het vinden van een oplossing voor hun conflict. Dit proces is vertrouwelijk, vrijwillig, (meestal) snel en gericht op onderlinge verbinding. Tijdens een mediationgesprek moet de mediator voortvarend te werk gaan, waarbij alles bespreekbaar is en vertrouwelijk moet worden behandeld. Dit blijkt ook uit verschillende uitspraken van rechters waarin de vertrouwelijkheid tijdens mediation benadrukt wordt. Ondanks dat mediation vrijwillig is, is mediation niet vrijblijvend. Dit betekent dat de partijen altijd inzet moeten tonen en actief moeten meewerken aan een oplossing.

In principe kan een mediator alle conflicten behandelen, zolang beide partijen echt het gesprek met elkaar willen aangaan en er ruimte is voor onderhandelingen. Mediation heeft namelijk geen zin als één van de partijen bij zijn standpunt wil blijven, er geen ruimte is voor onderhandelingen of als éen van de partijen een openbare uitspraak wil krijgen van de rechtbank.

De kracht van mediation zit vooral in de kernwaarden ervan en in het feit dat de partijen samen op zoek gaan naar een oplossing. Dit maakt dat een mediator in sommige gevallen wel een oplossing kan bereiken, terwijl dit in een juridische procedure niet lukt. Het doel van mediation is namelijk het bereiken van een win-win situatie.

Lees meer

Vakredactielid Kim van der Meij vertelt je meer over de opkomst, de voordelen en de rol van de advocaat bij mediation in haar volledige artikel ‘Mediation: een positieve invloed op de rechtspraktijk?’.

Delen:

Hoffelijk Juridisch is de innovatieve juridische opleider om jouw professionele kennis en kunde te ontwikkelen en onderhouden. Met ons vernieuwende opleidingsconcept Permanent Actueel blijf…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven