Partnerbijdrage van

Met het oog op: Bestuursrechtelijk toezicht

Delen:

V.l.n.r.: Muriël Rosing, Rein Wesseling, Anna Collignon en Tom Barkhuysen, Stibbe

Tips and tricks om te voorkomen en genezen

Voor welk bedrijf u ook werkt, u krijgt op enig moment te maken met toezichthouders en handhavende autoriteiten zoals de Inspectie SZW, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Autoriteit Consument & Markt of een omgevingsdienst. De vraag is hoe daarmee om te gaan. Wat kunnen deze toezichthouders bewerkstelligen? Wat is de rechtspositie van uw onderneming?

Deze vragen zijn aan bod gekomen tijdens de NGB Masterclass Bestuursrechtelijk toezicht bij Stibbe op 17 mei 2018. Advocaten uit de Compliance & Sanctions Group van Stibbe hebben vanuit verschillende juridische invalshoeken tips and tricks gegeven over toezichtsituaties uit de dagelijkse praktijk. De kernthema’s waarover is gesproken zijn bestuursrechtelijke handhaving en hoe dat te voorkomen, strafrechtelijk onderzoek en de rechtsbeschermingsmogelijkheden die er bestaan wanneer uw onderneming met de inzet van toezichts- en handhavingsmiddelen en het opleggen van sancties wordt geconfronteerd.

Een verslag van de NGB Masterclass verschijnt in de week van 9 juli 2018 in De Bedrijfsjurist in de serie Met het oog op NGB Extra.

Delen:

NGB

Het NGB is dé beroepsvereniging voor bedrijfsjuristen. Door opleidingen en bijeenkomsten stelt het NGB jou als bedrijfsjurist in staat je professionele kennis en kunde…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven