Partnerbijdrage van

MiCA-verordening moet cryptomarkt gaan reguleren

Het Europees Parlement en de EU-lidstaten voeren een regelgevingskader in voor uitgevers van cryptomunten en aanbieders van diensten die daarmee samenhangen. Zij zijn akkoord gegaan met de Verordening voor Markten in Crypto-Activa (MiCA-verordening). De MiCA-verordening moet onder meer consumenten beter beschermen tegen fraude

Delen:

Op dit moment hebben consumenten namelijk maar beperkt recht op bescherming of verhaal. De regels moeten niet de innovatie in de sector belemmeren, maar moeten zorgen voor een aantrekkelijke cryptomarkt. Ook moet de wetgeving zorgen voor meer transparantie en een meer gelijk speelveld. Sommige lidstaten hebben namelijk op dit moment al eigen cryptowetgeving.

Maar de MiCA-verordening moet ervoor zorgen dat voor de aanbieders over de hele markt dezelfde regels gelden. Verder wordt met de MiCA-verordening het witwassen van geld door middel van transacties in cryptovaluta verder tegengegaan.

Hoge Raad bevestigt schadevergoedingsplicht aanbieder effecten bij handelen tussenpersoon zonder vergunning

Adviseert een dienstverlener een klant over belegging in effecten? Dan hoeft de klant minder snel de niet genoemde risico’s te verwachten of zich daarin te verdiepen. Schendt een aanbieder van effectenleaseproducten zijn zorgplicht en sloot hij de overeenkomst, terwijl hij wist of moest weten dat de tussenpersoon niet de juiste vergunning had? Dan moet dat hem zwaar worden aangerekend. De schadevergoedingsregel voor effectenleaseovereenkomsten moet in dat geval in stand blijven op grond van het hofmodel. Dit heeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt.

AFM mag ook boete opleggen als beleggingsonderneming in buitenland gevestigd is

Meldt een beleggingsonderneming ongebruikelijke transacties te laat en niet volledig bij de FIU-Nederland? Dan overtreedt de beleggingsonderneming de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In dat geval is de AFM bevoegd een boete op te leggen, ook al is de beleggingsonderneming op het moment van de boeteoplegging gevestigd in het buitenland. Dit heeft de AFM duidelijk gemaakt in een nieuwsbericht.

Geen overtreding monitoringsplicht bij kleine afwijking van gebruikelijke transacties binnen sector

Een instelling in de zin van de Wwft moet een verscherpt cliëntenonderzoek doen als de relatie of de transactie naar haar aard een hoger risico op witwassen laat zien. Ontdekt de instelling een ongebruikelijke transactie? Dan moet zij dat gelijk melden aan de Financiële inlichtingen eenheid. Zijn de marges van een bedrijf maar iets hoger dan gebruikelijk is binnen de sector waarbinnen het bedrijf actief is? Dan hoeft er geen verhoogd risico op witwassen te zijn. Dit heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) duidelijk gemaakt.

Concreet bewijs criminele activiteiten niet nodig voor opzegging bankrelatie

Banken moeten voorkomen dat klanten het financiële systeem gebruiken voor financieel economische criminaliteit en integriteitsrisico’s. Zij moeten daarom een doorlopend klantenonderzoek doen volgens de Wwft. Kan een bank het klantenonderzoek niet afronden? Dan moet de bank de bankrelatie met de klant beëindigen. Hiervoor is concreet bewijs van betrokkenheid van de klant bij criminele activiteiten niet nodig. Dit heeft de rechtbank Amsterdam duidelijk gemaakt.

10 gratis e-learnings per rechtsgebied (incl. 10 PO-punten)
Bovenstaande actualiteiten vormen een e-learning Financieel recht waarmee jij 1 PO-punt kan behalen. Omdat de overheid ons een subsidie heeft toegekend, kan jij nu tijdelijk 10 e-learnings gratis volgen (incl. 10 PO-punten) per rechtsgebied.

Meer weten of direct aanmelden? Ga dan naar onze website.

Delen:

Lindenhaeghe Legal maakt deel uit van de Lindenhaeghe Groep, een toonaangevende speler in de financiële opleidingssector. Als opleider van duizenden professionals per jaar beschikken…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven