Minister Weerwind breidt gratis rechtsbijstand uit

In het kader van verbetering van de rechtsbescherming in de jeugdbescherming, verbreedt minister Franc Weerwind de kosteloze rechtsbijstand naar ouders die te maken krijgen met uithuisplaatsing of gezagsbeëindigende maatregelen.

Delen:

Franc Weerwind (foto Martijn Beekman)-181f8f6f
Minister Weerwind. Foto: Martijn Beekman

Dat schrijft de minister voor Rechtsbescherming (D66) aan de Kamer als onderdeel van zijn Plan ter verbetering van de rechtsbescherming in de jeugdbescherming, die “op veel punten tekortschiet.” Menig onderzoek toonde dit al aan. En dat terwijl, aldus de bewindsman, voorop moet staan dat gezinnen die hiermee te maken krijgen zich beschermd weten “tegen willekeur en onzorgvuldigheid, en altijd op het recht kunnen terugvallen.”

Gespecialiseerd jeugdrechtadvocaat

Een van de maatregelen om de rechtsbescherming op peil te brengen, is de beschikbaarstelling van kosteloze rechtsbijstand aan ouders die te maken krijgen met een uithuisplaatsing of gezagsbeëindigende maatregel. Zij zullen worden bijgestaan door een in het jeugdrecht gespecialiseerde advocaat. De maatregel geldt met ingang van 2023 en zal anderhalf jaar van kracht zijn. Op het moment is het al zo dat ouders die gedupeerden zijn van de Toeslagenaffaire gebruik kunnen maken van door de overheid bekostigde rechtsbijstand. Die groep wordt dus breder getrokken naar alle ouders die te maken krijgen met gezags- en/of uithuisplaatsingskwesties.

In deze ingrijpende zaken, waarin het gaat om de overdracht van het ouderlijk gezag aan een jeugdzorginstelling, en de ouders beslissingsbevoegdheid ten aanzien van hun kinderen kunnen verliezen, is rechtsbijstand niet wettelijk verplicht. Het komt dan ook voor dat ouders in deze procedures niet worden vertegenwoordigd door een advocaat.

Stap voor stap

Met het oog op de uitvoerbaarheid aan de zijde van de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand (RvR), zal de regeling stapsgewijs worden ingevoerd. Rechtbank, RvR en advocatuur trekken hierin samen op; het is de bedoeling dat het gezin telefonisch wordt benaderd door een advocaat die de bijstand aanbiedt. Begonnen wordt met de ingrijpendste zaken betreffende gezagsbeëindiging, waarna vervolgens het streven is om in juli uit te breiden naar (spoed)uithuisplaatsingen.

Overige plannen

Andere aandachtspunten in Weerwinds plannen voor de korte termijn zijn de rechtsbescherming ten aanzien van het perspectiefbesluit (waarin de instelling beslist waar het kind zal opgroeien), kwaliteitsverhoging van besluitvorming in de jeugdbescherming (onder meer door trainingen voor jeugd- en gezinsprofessionals), verbetering van de klachtenprocedure, en de omgangsregeling tussen kinderen en ouders na een uithuisplaatsing.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven