Modernisering Wetboek van Strafvordering

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het zijn spannende tijden voor de strafrechtjurist. Enige tijd geleden kondigden de bewindslieden van Veiligheid en Justitie aan dat de komende jaren wordt gewerkt aan een ingrijpende modernisering van het bestaande Wetboek van Strafvordering. Waar het wetboek het afgelopen decennium al ingrijpend is verspijkerd– denk aan de Wet OM-afdoening, de Wet versterking positie van het slachtoffer in het strafproces, de Wet versterking positie rechter-commissaris, de Wet herziening regeling processtukken in strafzaken en nog vele andere – lijkt het departement nu voor een grondige verbouwing van het wetboek te kiezen. Hoe deze verbouwing er inhoudelijk zal uitzien, is op dit moment nog goeddeels onbekend, maar uit het programma van het congres dat het ministerie op 19 juni a.s. in Amersfoort rond de voorgenomen modernisering van het wetboek organiseert, kan worden opgemaakt dat vrijwel geen enkel onderwerp op voorhand taboe is. En uit de kamerstukken komt naar voren dat in ieder geval de regeling van het opsporingsonderzoek stevig op de schop zal worden genomen. Zo wordt onder meer ingezet op een flinke vereenvoudiging van de huidige, complexe regeling van de bijzondere opsporingsbevoegdheden. Daarmee is ook gelijk de belangrijkste doelstelling van de wetgevingsoperatie gegeven: het stroomlijnen van de strafrechtsketen en (daarmee) het verhogen van de efficiëntie van het strafproces. Hieraan bestaat volgens de bewindslieden dringend behoefte, nu in verschillende rapporten van de Algemene Rekenkamer en het WODC uit 2012 werd geconstateerd dat de huidige strafrechtsketen ongeoorloofd veel uitval kent. Om deze problemen het hoofd te bieden is het ministerie al enige jaren geleden aan de slag gegaan met het zogenoemde VPS-programma (Versterking Prestaties Strafrechtketen). In eerste instantie zag dit programma met name op het stroomlijnen van werkprocessen (ZSM, digitalisering, etc.), maar inmiddels is dus duidelijk dat ook het wetboek niet ongemoeid blijft. We wachten met spanning af welke wijzigingen de wetgever in petto heeft.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top