Mr. van de week: John Reid

Delen:

‘Bezuinigingen op gefinancierde rechtsbijstand in de papierversnipperaar’

John Reid

Bron: KRO-NCRV

Mr. van de week is de nieuwe Rijdende Rechter John Reid. Hij kwam op dinsdag 23 februari voor het eerst op de buis in zijn nieuwe rol. Reid, ook bekend als bedenker van de strip Fokke en Sukke, is in het dagelijks leven kantonrechter in Alkmaar.

Tevreden over de eerste uitzending? U scoorde direct de hoogste kijkcijfers van de late avond. Maar dan de nabeschouwing van Arsenal-Barcelona.

Zeer tevreden. Ik ben zelf niet zo met kijkcijfers bezig in het dagelijkse leven, maar voor KRO/NCRV en IDTV is het allesbepalend. Nu kijken of het zo blijft.

Uw eerste zaak was direct een lastige: ogenschijnlijk onverzoenlijke buren die ruziën over erfafscheidingen. Vond u het moeilijk om de knoop door te hakken?

Over de meeste geschilpunten niet. Maar over het laten verwijderen van een dakoversteek van 75 centimeter heb ik wel even moeten nadenken, gelet op de daarmee gepaard gaande kosten. Maar normaliter is het zakenrecht – boek 5 BW – niet heel lastig. Er zijn minder open normen dan in het verbintenissenrecht. De oversteek moest er dan ook af. Nu er niets was verjaard, kon slechts bij misbruik van recht ex 3:13 of een geslaagd beroep op 5:54 BW de oversteek wellicht blijven. Daarvan was mijns inziens geen sprake.

Uw vonnis heeft forse consequenties: één van de twee partijen moet gaan verbouwen voor 25.000 euro. Een grote verantwoordelijkheid voor een beginnend Rijdende Rechter?

Partijen hebben zich willens en wetens aan mijn bindend advies verbonden. Ik ga er daarbij van uit dat de burgerlijke rechter niet anders had beslist. Dus die verantwoordelijkheid draag ik dagelijks al; dat maakt geen verschil. Maar ingrijpend is het zeker.

U zei meermaals dat de partijen geweldig mooi woonden. Als dat was bedoeld om de sfeer tussen de buren te verbeteren, lukte dat niet echt.

Als buren bij de Rijdende Rechter terechtkomen, zit het meestal een al flinke tijd fout. Dat los je niet op met een vriendelijke opmerking. Maar dat was mijn bedoeling ook niet. Ik vond gewoon dat ze prachtig woonden. Een beetje dicht op elkaar voor zo’n landelijk gebied, dat wel.

‘Dit is mijn uitspraak en zo zit het’, zei u i.p.v. ‘Daar moet u het mee doen’. Waarom deze formulering?

Ik wilde niet hetzelfde zeggen als Frank Visser. Dat ten eerste. Verder wilde ik dat het niet gekunsteld klonk. Het moest iets zijn dat ik zelf in het dagelijks leven zou zeggen. Iets eenvoudigs en duidelijks.

Hebben Fokke en Sukke zelf wel eens de Rijdende Rechter nodig gehad?

We hebben in de 23 jaar dat we al samenwerken natuurlijk vaak genoeg verschillen van mening gehad. Gelukkig zijn we daar altijd heel gewoon door met elkaar aan tafel te gaan zitten uit gekomen. En zo hoort het ook.

Als u het voor het zeggen had dan?

Dan worden alle plannen om op de gefinancierde rechtsbijstand te bezuinigen in de papierversnipperaar gedaan.

Wat is het hoogtepunt in uw juridische carrière?

Ik heb stage gelopen bij de civiele kamer van de Hoge Raad. Vier weken lang heb ik daar volledig meegedraaid. Zowel bij het raadkameren als bij het concipiëren van arresten. Een geweldige ervaring.

Wat of wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Mijn specialisatie rechtsfilosofie aan de universiteit leerde me dat het recht niet iets is wat je uit je hoofd moet leren, maar iets is om over na te denken. Ik ervoer dat als bevrijdend en inspirerend.

Welk wetsartikel vindt u het mooist? Welk wetsartikel het slechtst?

Artikel 435b, derde lid, Sr is natuurlijk prachtig:

“Met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft hij die het wapen van het Zwitserse Eedgenootschap of een teken hetwelk een nabootsing daarvan vormt, gebruikt (…) onder omstandigheden die het Zwitserse nationale gevoel zouden kunnen krenken.”

Het ‘nationale gevoel’ van Zwitsers verdient kennelijk extra bescherming. Waarom?

Ik kan ingevolge artikel 11 van de Wet algemene bepalingen helaas geen antwoord geven op de tweede vraag. Immers: “De regter moet volgens de wet regt spreken: hij mag in geen geval de innerlijke waarde of billijkheid der wet beoordeelen.”

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Legal Intelligence staat bijna altijd open.

Welk boek las u het laatst?

The Road to Little Dribbling: More Notes from a Small Island. Van Bill Bryson. Ik moet altijd zó om hem lachen. Hij schrijft meestal reisverslagen. Met een heerlijke humor die Britten zo vanzelf lijkt aan te waaien.

Wat is niet bekend over u wat wel interessant is?

Ik ben pas op mijn 28e Nederlander geworden. Daarvoor was ik een Schot.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven