Mr van de Week: Sjef de Laat

Delen:

Sjef de Laat

Mr van de Week is Sjef de Laat. Hij is kantonrechter te Utrecht en promoveerde vrijdag 18 november aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift Naar zwarte, grijze en blauwe lijsten in het arbeidsrecht.

We horen vaak dat rechters te maken hebben met een hoge werkdruk. U schrijft er even een proefschrift naast. Hoe zit dat?

Schrijven geeft altijd extra energie. Dat geldt zeker voor een wat groter boek omdat je dan echt moet nadenken.

In hoeverre is uw rechterschap een bron van inspiratie geweest voor uw proefschrift?

In behoorlijke mate. Als kantonrechter behandel je én arbeidsrecht én huurrecht én consumentenrecht (werken, wonen en winkelen). Hier op mijn werk, de rechtbank Midden-Nederland, kan ik dat allemaal combineren en dat leidde onder andere tot een proefschrift dat op het snijvlak van consumenten- en arbeidsrecht ligt.

Het arbeidsrecht staat niet stil. Voor wie pakken al die nieuwe wettelijke bepalingen het beste uit, voor werknemers of werkgevers?

De buit wordt goed verdeeld. Aan beide kanten zijn voor- en nadelen. Kijk je bijvoorbeeld alleen naar de vergoedingen bij ontslag, dan zie je de algemene verplichting van de werkgever de transitievergoeding te betalen (nadeel werkgever) maar ook dat in kwesties waarin de schuldvraag moeilijk ligt, de barrière voor de werknemer een billijke vergoeding te krijgen hoger is geworden (nadeel werknemer).

Kunt u in drie zinnen uitleggen waarover uw proefschrift gaat?

Het Nederlandse arbeidsrecht mag niet worden beïnvloed door de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden (art. 6:245 BW). Daar moet mijns inziens verandering in komen, vooral voor het individuele maar ook voor het collectieve arbeidsrecht. De toepasselijkheid van de regeling van de algemene voorwaarden op het arbeidsrecht kan wel eens tot een hele interessante ontwikkelingen leiden op het gebied van alle bedingen (zoals concurrentiebeding, studiekostenbeding, nevenwerkzaamhedenbeding, geheimhoudingsbeding en boetebeding).

Wat zijn zwarte, blauwe en grijze lijsten?

Zwarte en grijze lijsten komen in het Nederlandse consumentenrecht voor. Blauwe lijsten komen uit Europa (EU-Richtlijn oneerlijke bedingen). Zij beschermen de consument tegen al te nadelige algemene voorwaarden bij met name koop van consumentengoederen.

Uw dochter is advocaat arbeidsrecht. Wat wilt u, als doctor in het recht, haar nog bijbrengen?

Blijf in dat arbeidsrecht bezig. Het wordt alsmaar interessanter.

Als u het voor het zeggen had dan…?

Gingen we nog een tijdje door met de verdere vorming van de Europese Unie.

Wat is het hoogtepunt in uw juridische carrière?

Benoeming tot kantonrechter, alweer 25 jaar geleden.

Wat of wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Helaas: niet één wat of één wie, maar vele, vooral sociologische, schrijvers.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Artikel 1 van onze Grondwet. Dat zegt dat allen die zich in Nederland bevinden, in gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Legal Intelligence.

Welk boek las u het laatst?

Het brilletje van Tsjechov. Kort geleden, in de Transsiberië-expres van Irkutsk naar Wladivostok.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Met Geert Wilders, om met hem artikel 1 van de Grondwet uit te diepen.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven