Nieuwe advocatenopleiding in de maak

Delen:

Er komt een nieuwe opleiding voor advocaat-stagiaires, de Nieuwe Stagiaire Opleiding (NSO). Deze kent een wél en een niet-geliberaliseerd deel. Het niet-geliberaliseerde deel bestaat uit algemeen procesrecht en de vaardigheids- en ethiekvakken en valt onder de Advocatenorde. Het overige deel, de major en de keuzevakken kan in principe door elke organisatie worden verzorgd, mits hiertoe geaccrediteerd.

Dit blijkt uit een voorstel dat de Algemene Raad (het dagelijks bestuur) van de Advocatenorde heeft gestuurd naar het College van Afgevaardigden dat dit vrijdag aanstaande zal bespreken. De hoop is dat met dit voorstel het al jaren slepende probleem van de vrijstellingen definitief van de baan is. The Law Firm School, een initiatief van de veertien grootste kantoren, werd een aantal jaren geleden opgericht als alternatief voor de in de ogen van de grote kantoren kwalitatief tekortschietende opleiding van de Orde. De Brauwerij (De Brauw) is een vergelijkbaar initiatief. Beide instanties vroegen en kregen van de Advocatenorde de afgelopen jaren ontheffing voor hun stagiaires om delen van de verplichte opleiding buiten de Advocatenorde om te volgen. Dit tot ergernis van met name kleinere advocatenkantoren die onder meer vonden en vinden dat als gevolg daarvan de sociale cohesie, die van een gezamenlijke opleiding uitgaat, gevaar zou lopen. Bovendien zouden deze stagiaires en te specifieke opleiding volgen.

Tussenkop: Kortmann

De nieuwe voorstellen vloeien voort uit de aanbevelingen van de commissie Kortmann die eind 2010 concludeerde dat de advocatenopleiding tekort schoot. Door nu te kiezen voor een hele nieuwe opzet van de opleiding kon echter ook meteen het probleem van de ontheffingen daadkrachtiger dan tot nu toe het geval was, worden aangepakt.

Met de komst van de NSO wordt een knip gemaakt tussen een stichting die verantwoordelijk is voor de inhoud van de opleiding en een uitvoeringsorganisatie die verantwoordelijk is voor het verzorgen van de opleiding. Het bestuur van de op te richten stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de Orde (de meerderheid), alle juridische faculteiten en eventueel externen zonder belang. De feitelijke organisatie van de opleiding wordt uitbesteed aan een externe partij. Het bestuur van de stichting stelt de objectieve criteria vast op basis waarvan de organiserende partij wordt geselecteerd.

De uitvoeringsorganisatie krijgt een opdracht voor vier jaar. De stichting betaalt de uitvoeringsorganisatie en incasseert zelf bij de stagiaires of hun kantoren. De stichting wordt ook verantwoordelijk voor het opstellen van de accreditatienormen voor het geliberaliseerde deel van de opleiding.

Minder vrijstelling

Een van de meest opvallende punten in het voorstel is dat er in de toekomst minder ruimte komt voor het geliberaliseerde deel, dat is dus ruwweg hetgeen nu onder het vrijstellingenbeleid valt. Minimaal wordt in de toekomst ongeveer 30% geliberaliseerd (de major en de keuzevakken daarbinnen). Maximaal wordt dat 43% als daar ook nog de minor en de vrije keuzevakken bijkomen. In de bestaande situatie is ongeveer een kwart geliberaliseerd en worden daarnaast nog eens vrijstellingen verleend waardoor de facto tweederde van de opleiding als geliberaliseerd kan worden beschouwd. Aanvaarding van de huidige voorstellen betekent dus voor de Law Firm School en de Brauwerij een verslechtering van de bestaande situatie. Tenzij deze instanties besluiten om aanvullend op de NSO hun eigen opleiding ‘on top of’ te plaatsen.

Niet over een nacht ijs

De Algemene Raad is bij de opstelling van dit voorstel bepaald niet over een nacht ijs gegaan. Er is in meerdere sessies met alle betrokkenen gesproken. Ook werd advies ingewonnen van experts op het terrein van mededinging. Hierbij ging het met name om de vraag wat de Orde minimaal moet en maximaal mag bij dit onderwerp.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven