Partnerbijdrage van

Nieuwe versie beslagsyllabus online

Ieder half jaar werkt de Rechtspraak de beslagsyllabus bij. Bij die halfjaarlijkse update verwerkt de Rechtspraak veranderingen in wet- en regelgeving en nieuwe rechtspraak. De Rechtspraak heeft de nieuwe beslagsyllabus beschikbaar gesteld op zijn website. Deze beslagsyllabus geldt sinds 1 augustus 2022 en vervangt de versie van 1 februari 2022.

Delen:

De beslagsyllabus van augustus 2022 is op vier punten veranderd:

  • Verzoekers kunnen verzoekschriften in beslagzaken nu ook toesturen aan de voorzieningenrechter via een digitaal dossier of veilig mailen.
  • Beslagleggingen waarbij meerdere schuldenaren of meerdere schuldeisers betrokken zijn, moeten per betrokkene worden onderbouwd.
  • De wijziging van de Participatiewet en de afspraken over de bevoegdheid in octrooizaken zijn opgenomen in de beslagsyllabus.
  • De nieuwe rechtspraak over het leggen van beslag onder een vof is vermeld in de beslagsyllabus.

💡Houd er rekening mee dat de regels voor het indienen van beslagrekesten, de beslistermijn op het gevraagde verlof en de afgifte van de uitspraak van de voorzieningenrechter per rechtbank kunnen verschillen.

Andere actualiteiten uit het burgerlijk procesrecht zijn:

Partij moet processtuk inkorten van de rechtbank
De Hoge Raad besliste pasgeleden dat rechters bij de gerechtshoven een grens mogen stellen aan de omvang van processtukken. De rechtbank Noord-Holland oordeelt nu dat een partij zijn processtuk moet inkorten op basis van die uitspraak van de Hoge Raad.

Nederlandse rechter niet bevoegd als internationale eisen te veel verschillen
Is de Nederlandse rechter bevoegd om een eis tegen een gedaagde te beoordelen en zijn er meer internationale eisen tegen andere gedaagden? Dan mag de Nederlandse rechter de andere eisen ook beoordelen als die voldoende met de hoofdeis samenhangen. Hebben de eisen verschillende grondslagen? Dan kan de rechter zich niet bevoegd verklaren. De AG heeft dit in een advies aan de Hoge Raad duidelijk gemaakt. De Hoge Raad heeft dit advies overgenomen.

Rechter mag pleidooiverzoeken alleen onderbouwd afwijzen
Een partij in een procedure heeft recht op een pleidooi. Wijst de rechter een verzoek om een pleidooi toch af? Dan moet hij dat oordeel altijd goed onderbouwen. Dit heeft de Hoge Raad nog eens duidelijk gemaakt.

Geen bewijslast als alleen wederpartij bewijs kan krijgen
Volgens de hoofdregel in artikel 150 Rv moet degene die een feit stelt, ook bewijs van dat feit laten zien. Dit is anders als de eiser het bewijs niet kan krijgen en de wederpartij wel. De wederpartij moet de eiser dan informatie geven om verder te kunnen. Dit is bijvoorbeeld zo bij belastinginformatie. Dit heeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt.

Rechter kan dwangsom alleen aan hoofdveroordeling koppelen
De rechter kan aan een hoofdveroordeling de voorwaarde koppelen dat de veroordeelde partij een dwangsom moet betalen als hij zich niet aan de veroordeling houdt. Het geven van zekerheid bij een uitspraak die uitvoerbaar bij voorraad is, is geen hoofdveroordeling. De rechter mag daaraan dus geen dwangsom koppelen. Dit heeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt.

Rechter mag niet buiten de grenzen van procedure gaan
De rechter mag alleen een uitspraak doen over de onderwerpen die de partijen in de procedure aan hem voorleggen. Doet de rechter een uitspraak over iets wat de partijen niet hebben gevraagd? Dan is dat een verrassingsbeslissing en dat mag niet. De rechter moet binnen de grenzen van de procedure blijven. Dit heeft de AG in een conclusie aan de Hoge Raad duidelijk gemaakt.

Wist je dat deze actualiteiten een PO-punt waard zijn?

Deze actualiteiten hebben we namelijk vertaald naar een e-learning waarmee jij een PO-punt kunt halen. En omdat de overheid ons een subsidie heeft toegekend, kunnen we je nu zelfs gratis 10 e-learnings (incl. 10 PO-punten) per rechtsgebied aanbieden.

Ga voor meer informatie naar onze website.

Delen:

Lindenhaeghe Legal maakt deel uit van de Lindenhaeghe Groep, een toonaangevende speler in de financiële opleidingssector. Als opleider van duizenden professionals per jaar beschikken…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven