Nieuwe voordracht Nederlandse rechter Hof van Justitie van de Europese Unie

Het kabinet heeft Ben Smulders voorgedragen als kandidaat-rechter bij het Hof van Justitie van de Europese Unie als opvolger van Sacha Prechal. De voordracht werd gedaan nadat een andere kandidaat zich had teruggetrokken.

Delen:

Het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg (foto: Depositphotos)

De ambtstermijn van Sacha Prechal, die sinds 2010 als Nederlandse rechter deel uitmaakt van het EU-Hof, eindigt in oktober van dit jaar. Daarom moest Nederland een kandidaat-rechter voordragen die per 7 oktober 2024 voor een periode van zes jaar kan worden benoemd.

Kandidatuur ingetrokken

Afgelopen november stelde de ministerraad Herke Kranenborg, hoogleraar Europees privacy- en gegevensbeschermingsrecht aan de Universiteit Maastricht en lid van de juridische dienst van de Europese Commissie, voor deze functie voor. Hij trok zijn kandidatuur echter in, waarna een nieuwe kandidaat moest worden gezocht.

Dat is Ben Smulders geworden. Hij is adjunct directeur-generaal van het Directoraat-Generaal Mededinging van de Europese Commissie en gasthoogleraar Internationaal en Europees mededingingsrecht aan de Vrije Universiteit Brussel.

Aanbevelingscommissie

De selectie voor deze functie vindt plaats via een openbare sollicitatieprocedure. Een onafhankelijke aanbevelingscommissie, voorgezeten door de president van de Hoge Raad, brengt een aanbeveling uit aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Rechtsbescherming.

Met de voordracht door de ministerraad is Smulders er nog niet: voorafgaand aan de benoeming zal een EU-comité, dat bestaat uit rechters van de hoogste nationale rechtscolleges, oud-rechters van het EU-Hof en rechtsgeleerden, een advies uitbrengen. Het is vervolgens aan de lidstaten van de Europese Unie om hem als rechter te benoemen. De lidstaten besluiten hiertoe met consensus.

Hoogste rechtsprekende orgaan

Het Hof van Justitie van de Europese Unie is het hoogste rechtsprekende orgaan van de EU en  bestaat uit 27 rechters, één per EU-lidstaat. Het Hof heeft het laatste woord over de interpretatie en de geldigheid van het recht van de EU.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven