Nieuwe wetten voor faillissement en affectieschade

Delen:

Foto Pixabay

Ook in 2019 treden er weer een reeks wetten in werking die voor veel juristen relevant zijn.  De faillissementsprocedure gaat op de schop, het wordt makkelijker om disciplinaire maatregelen te nemen tegen rechters en er komt een vergoeding voor affectieschade van naasten van slachtoffers. De redactie van Mr. zet de belangrijkste veranderingen op een rijtje.

Disciplinaire maatregelen rechters

De mogelijkheden worden verruimd om rechters bij ongeoorloofd gedrag een disciplinaire maatregel op te leggen. Bijvoorbeeld een schriftelijke berisping door de Hoge Raad en een disciplinaire schorsing.

Vergoeding affectieschade

Een kind wordt bijvoorbeeld aangereden en blijft levenslang ernstig gehandicapt. Of een partner komt te overlijden door een medische fout of een geweldsmisdrijf. Naasten van slachtoffers die door een fout van een ander zijn overleden, of ernstig of blijvend letsel hebben, krijgen een recht op vergoeding van affectieschade.

Modernisering faillissementsprocedure

Faillissementen kunnen makkelijker worden afgewikkeld omdat de procedure is vernieuwd. Zo kan er straks beter gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden om digitaal te werken. Dit beperkt de maatschappelijke kosten die uit een faillissement voortvloeien.  Ook krijgen de curator en de rechter-commissaris meer ruimte om maatwerk te leveren. Bovendien wordt het insolventieregister verbeterd.

Sluiten drugspanden

Burgemeesters kunnen woningen en andere panden sluiten als er voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs, zoals bepaalde apparatuur (drugslaboratorium, cocaïnewasserij), chemicaliën (apaan, zoutzuur) en versnijdingsmiddelen. Nu kan dat alleen als er in een pand drugs worden aangetroffen, worden verkocht of afgeleverd.

Netherlands Commercial Court

Partijen die dit afspreken kunnen over hun complexe, internationale handelsgeschillen in het Engels procederen bij de nieuwe internationale handelskamer van de rechtbank Amsterdam en van het gerechtshof Amsterdam. Deze kamers zullen bekend staan als de Netherlands Commercial Court (of Appeal). De NCC(A) doet ook in het Engels uitspraak.

Forensische zorg

De wet forensische zorg treedt gefaseerd in werking. De minister voor Rechtsbescherming krijgt  per 1 januari 2019 meer mogelijkheden om te sturen op de kwaliteit van de forensische zorg. Ook krijgt hij meer bevoegdheden om in te grijpen in tbs-instellingen, wanneer de veiligheid in het geding komt. Daarnaast kunnen het Openbaar Ministerie, de reclassering en de aanbieders van forensische zorg makkelijker gegevens uitwisselen.

Kentekengegevens

Kentekengegevens van voertuigen die langs de openbare weg op bepaalde locaties een ANPR-camera passeren mogen 4 weken worden bewaard. ANPR (Automatic Number Plate Recognition) is van belang voor de opsporing van ernstige misdrijven waarbij pas later blijkt dat informatie over een voertuig een rol speelt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij plofkraken, ontvoeringen, mensenhandel en terrorisme. ANPR kan ook helpen bij de aanhouding van voortvluchtige verdachten of veroordeelden. Er gelden strikte regels voor de inzet van camera’s en het gebruik van de ANPR-gegevens.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven