Partnerbijdrage van

Non-binair persoon krijgt X in geboorteakte

De afgelopen maand zijn er in het personen- en familierecht verschillende ontwikkelingen voorbijgekomen die invloed kunnen hebben op jouw dagelijkse werkzaamheden. Omdat we het belangrijk vinden dat jij, als advocaat, deze ontwikkelingen ook meekrijgt, hebben we de belangrijkste uitspraken/wetswijzigingen kort voor je samengevat.

Delen:

  1. Non-binair persoon krijgt X in geboorteakte

Er bestaat nog geen wetsartikel dat de geslachtsaanduiding ‘X’ voor non-binaire personen mogelijk maakt. De wetgever bereidt op dit moment nieuwe wetgeving voor om dit wel mogelijk te maken. De rechter vindt dat de verzoeker in deze zaak niet zo lang hoeft te wachten en geeft toestemming om het geslacht in de geboorteakte met ‘X’ aan te geven. Dit heeft de rechtbank Gelderland duidelijk gemaakt.De maatschappij accepteert de laatste jaren personen zonder duidelijk geslacht. Verschillende rechtbanken zijn het daar ook mee eens. De meeste rechtbanken kiezen dan voor de vermelding ‘dat het geslacht niet kan worden vastgesteld’. Maar dat klopt eigenlijk niet. De rechtbanken Amsterdam en Noord-Holland oordeelden daarom al eerder dat artikel 1:19d BW niet past en dat de artikelen 1:28 tot en met 1:28c BW beter passen, totdat de wet is veranderd.

  1. Verwekker kan belanghebbende zijn

Is de man alleen de verwekker van het kind? Dan is dat niet genoeg voor een familie- of gezinsleven. Er moeten ook andere omstandigheden zijn, waaruit een persoonlijke band tussen de man en het kind blijkt. Blijkt dat de verwekker een familie- of gezinsleven heeft met het kind? Dan kan hij een belanghebbende zijn in een procedure die het kind aangaat. Dit heeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt.De man en het kind hoeven geen bloedband te hebben voor een familie- of gezinsleven. Een adoptieouder, een pleegouder, een stiefouder of een opvangouder kan dus net zo goed een familie- of gezinsleven hebben met een kind. Het hangt af van de praktijk. Daarbij speelt het volgende een rol:

  • de duur van de opvoeding en verzorging;
  • de kwaliteit van de relatie tussen de man en het kind; en
  • de rol die de man heeft in het leven van het kind.
  1. Ruimte voor belangenafweging bij verandering geslachtsnaam

Voldoet een verzoek om de geslachtsnaam te veranderen aan de regels en voorwaarden van het Besluit geslachtsnaamwijziging? Ook dan moet de minister voor Rechtsbescherming alle relevante feiten en rechtstreeks betrokken belangen betrekken in zijn besluit. Dit heeft de rechtbank Overijssel duidelijk gemaakt.

  1. Vergoedingsrecht bij schenking onder uitsluiting volgens beleggingsleer

Ontvangt een van de partners voor 2012 een schenking onder uitsluiting in de vorm van een kwijtschelding van de eigenwoningschuld? Dan kan dit worden gezien als de aanschaf van een gemeenschappelijk goed gefinancierd uit het privévermogen van die partner. De rechter kan het vergoedingsrecht van die partner dan vaststellen volgens de beleggingsleer. Dit heeft de rechtbank Noord-Holland duidelijk gemaakt

  1. Eisen voor inschrijven hoger beroep in rechtsmiddelenregister

Gaat een partij in hoger beroep tegen een uitspraak of een deel daarvan? En gaat dat niet over de levering van een registergoed? Dan hoeft die partij zijn hoger beroep niet in te schrijven in het rechtsmiddelenregister. Dit heeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt.

  1. Geen verlenging partneralimentatie omdat ex-partner meer had kunnen werken

Is het eindigen van de partneralimentatie ingrijpend voor de ontvangende ex-partner? Dan is dit niet voldoende om de partneralimentatie te verlengen. Hiervoor moet ook sprake zijn van bijzondere omstandigheden. Volgens vaste rechtspraak kan hiervoor ook van belang zijn of de ex-partner er alles aan gedaan heeft om financieel zelfstandig te worden. Had de ex-partner meer kunnen gaan werken? Dan heeft de ex-partner niet voldoende gedaan en is het eindigen van de partneralimentatie niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Dit heeft de rechtbank Den Haag duidelijk gemaakt. 

  1. Rechter weigert alleen in bijzondere omstandigheden terugkeer kind

Neemt een ouder een kind mee naar het buitenland, maar heeft de andere gezaghebbende ouder hier geen toestemming voor gegeven? Dan is het uitgangspunt dat de terugkeer in het belang van het kind is en dat de rechter de terugkeer alleen in bijzondere omstandigheden weigert. De weigeringsgronden staan in het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 (HKOV). Dit heeft de rechtbank Den Haag duidelijk gemaakt.

Bovenstaande artikelen zijn 1 PO-punt waard!
Samen met een verdiepingskader, oefenvragen én praktische tips, zijn bovenstaande artikelen onderdeel van een e-learning in Permanent Actueel Personen- en familierecht waarmee je 1 PO-punt kunt behalen.

Met behulp van de subsidieregeling NL leert door kun je Permanent Actueel tijdelijk een jaar lang gratis volgen. Schrijf je in via: http://hoffelijk.nl/gratis-po-punten en ga direct aan de slag met de e-learning.

Delen:

Lindenhaeghe Legal maakt deel uit van de Lindenhaeghe Groep, een toonaangevende speler in de financiële opleidingssector. Als opleider van duizenden professionals per jaar beschikken…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven