OM en Rechtspraak gaan afstemmingsproblemen te lijf

Delen:

verkeerstorenHet OM en de Rechtspraak gaan intensiever samenwerken. Dubbel werk en uitstel van strafzaken kan worden voorkomen door bij elke rechtbank en gerechtshof een zogeheten ‘Verkeerstoren dubbelplus’, een gedeeltelijke gezamenlijke administratie van de Rechtspraak en het OM, in te stellen. En rechters en officieren van justitie moeten in een eerder stadium worden betrokken bij de voorbereiding van strafdossiers. Dat stelt de ‘Taskforce OM-ZM’ in zijn rapport Recht doen – Samenwerken loont.

De herziening van de gerechtelijke kaart, waarbij zowel het OM als de Rechtspraak ingrijpend veranderde, veroorzaakte behoorlijk wat problemen (klik hier, hier en hier). Dossiers waren soms niet op tijd of onvolledig en waardoor de rechter zaken moest aanhouden. De advocatuur, OM en Rechtspraak gingen uiteindelijk hierover met elkaar in gesprek. Er werden zelfs Kamervragen over de problemen gesteld en politici gingen zelfs op bezoek bij de Rechtspraak om te praten over de afstemmingsissues met het OM. 

Om de obstakels uit de weg te ruimen en een effectieve toekomstige samenwerking te garanderen, richtten Herman Bolhaar (voorzitter van het College van procureurs-generaal) en Frits Bakker (voorzitter van de Raad voor de rechtspraak) medio vorig jaar een gezamenlijke taskforce op.

De Taskforce OM-ZM (samengesteld uit vertegenwoordigers van de rechtspraak en het openbaar ministerie) presenteert nu een aantal voorstellen om de samenwerking tussen de beide strafrechtketenpartners structureel te verbeteren. Ook stelt de Taskforce voor dat het OM en de Rechtspraak jaarlijks gezamenlijk verantwoording afleggen over de prestaties binnen de afzonderlijke arrondissementen. 

Het OM en de Rechtspraak onderschrijven de aanbevelingen die de Taskforce doet. Twee programmaleiders van het OM en de Rechtspraak gaan de aanbevelingen verder uitwerken. De professionals van beide organisaties worden daar nadrukkelijk bij betrokken. Een stuurgroep van vertegenwoordigers van de Rechtspraak en het OM zal de voortgang bewaken.

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) zegt in een reactie op haar site opgetogen te zijn over de stappen die de taskforce heeft gezet. “In korte tijd is veel bereikt. Het is overigens ook noodzakelijk én gepast dat tot nauwere samenwerking wordt overgegaan. Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van incidenten in de strafrechtketen en van wederzijdse kribbige beschietingen.”

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven