Advocatuur en rechtspraak kritisch over disfunctioneren OM Zeeland-West-Brabant

Delen:

Strafrechtadvocaten uiten forse kritiek op het Openbaar Ministerie (OM) Zeeland-West-Brabant. Sinds de herziening van de gerechtelijke kaart is het volgens hen goed mis daar. Door de herindeling zijn de parketten Breda en Middelburg samengevoegd, maar dat blijkt slecht uit te pakken voor de strafrechtspleging in Zeeland. Er zijn met name logistieke en communicatieve problemen waardoor onder meer geregeld dossiers zoek raken of incompleet zijn als gevolg waarvan zaken langer dan nodig moeten worden aangehouden. En dat zorgt ook voor frustraties bij de rechters in Middelburg.

Door de herziening van de gerechtelijke kaart begin dit jaar kent Nederland nu elf arrondissementen en dat zorgde voor de nodige organisatorische veranderingen bij onder meer de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie. Zo zijn de rechtbanken Middelburg en Breda gefuseerd tot de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Deze rechtbank heeft vier vestigingen, waarvan een in Middelburg. Aanvankelijk zou het parket in Middelburg blijven bestaan, maar dat is begin april toch opgeheven. Het vertrek van het OM leidt nu tot problemen in de strafrechtspleging in Zeeland, zo blijkt uit een kleine rondgang die Mr. maakte langs een aantal betrokkenen. En dat is opmerkelijk, omdat de Provincie Zeeland en de Gemeente Middelburg middels een protestbrief minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vorig jaar al waarschuwden voor negatieve gevolgen van het verdwijnen van het OM uit Middelburg.

De strafrechtcommissie van de oude Balie Middelburg (inmiddels met de strafrechtcommissie van de oude Balie Breda omgevormd tot een nieuwe Contactcommissie Strafrecht) is momenteel de problemen aan het inventariseren. Virginie Serrarens , strafrechtadvocaat bij Advocatenkantoor Serrarens in Middelburg en lid van de commissie in Middelburg, vertelt dat het grootste probleem is dat dossiers niet op tijd voor de zitting worden aangeleverd. “Ook de rechtbanken hebben hier last van. Er is geen dossier of het is incompleet omdat er bijvoorbeeld psychologische rapportages ontbreken. Laatst was dat nog het geval. Toen heb ik maar weer om aanhouding gevraagd. Cliënten moeten dan ook weer – langer dan nodig  – wachten op hun uitspraak. En dat soms terwijl ze in hechtenis zitten.” Bovendien zou het parket in Breda regelmatig slecht bereikbaar zijn. Het zou vaak voorkomen dat de telefoon helemaal niet wordt beantwoord. “Dit soort wanordelijkheden deden zich voor de herziening nooit voor”, benadrukt Serrarens.

Speurtocht

Dick Olie, strafrechtadvocaat bij Olie & de Jonge in Goes en eveneens lid van de Contactcommissie Strafrecht, vreest dat het niet gaat om startproblemen. “Ik heb er een hard hoofd in dat dit slechts van tijdelijke aard is. We hadden in Zeeland een van de beste parketten. Het was een goed geoliede machine. Korte lijnen, laagdrempelig en efficiënt werkend. Dat is niet meer. We hadden al voorspeld dat het vertrek van het OM uit Zeeland afbreuk zou doen aan de kwaliteit van de strafrechtspleging. Er zijn hier wel een aantal flexplekken voor een paar officieren en ondersteunende medewerkers,maar dat heeft niet kunnen voorkomen dat er veel fout gaat.” Olie wijst eveneens op de dubieuze dossierstromen die leiden tot enorme vertragingen in de afwikkeling van zaken. Er zouden zelfs auto’s continu heen en weer rijden vanuit Breda om de dossiers rond te brengen. “Dossiers komen vaak te laat of helemaal niet en soms moet je echt een speurtocht doen om een dossier te achterhalen.” Het komt tegenwoordig ook regelmatig voor dat hij een oproep heel kort voor een zitting ontvangt. Soms zelfs minder dan een dag van te voren. “Officieel mag dat wel, maar dat is onwerkbaar. Het is onmogelijk om dan nog met je cliënt te spreken en goed voor te bereiden. En agendatechnisch ook problematisch.”

Ter illustratie wijst Olie nog op een recente zaak waarin het OM niet-ontvankelijk werd verklaard omdat de onderbouwing van de vordering in het dossier ontbrak. “Ik gun het OM tijd om alles op de rails te krijgen, maar ik begin nu wel echt te twijfelen aan de haalbaarheid van de fusie. Volgens mij is de afstand gewoon te groot. Ik denk dan ook dat het OM zal terugkomen op zijn vertrek uit Zeeland.”

Frustraties

Emilie van Empel, deken van de Orde van Advocaten Breda-Middelburg, herkent de kritische geluiden. Zij heeft behoorlijk wat signalen over de ongeregeldheden ontvangen. “De contacten verlopen niet zoals wenselijk is. Er wordt niet altijd even alert gereageerd op verzoeken vanuit de strafrechtbalie. Ik heb het idee dat het OM niet meer goed weet wat het wel en niet moet doen. Dat leidt tot frustraties bij OM-medewerkers, maar vooral bij advocaten.” Van Empel vervolgt: “De praktijk is eigenlijk erger dan de theorie heeft vermoed. Ik twijfel niet aan de capaciteiten van het OM, maar dat er nu zoveel tijd moet worden gestoken in het op orde stellen van zaken is erg jammer. Die had beter kunnen worden benut.” Wat er moet gebeuren weet Van Empel niet. Er worden wel gesprekken gevoerd tussen het OM en de advocatuur. Althans dat wordt geprobeerd, maar het maken van een afspraak voor een gesprek blijkt ook weer erg lastig te zijn. “Nu het arrondissement zo groot is geworden, zijn er veel andere – en misschien voor het OM belangrijkere – issues die de aandacht van het OM vergen”, aldus Van Empel.

Zorgelijk

Ook de locatie Middelburg van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant blijkt problemen te ondervinden. Een week geleden gaf rechter Gerard Nomes tijdens een rechtszaak openlijk forse kritiek op het functioneren van het OM. Nomes moest in een strafrechtszaak besluiten tot aanhouding omdat volgens hem de raadsman te laat (14 dagen voor zitting) het complete strafdossier had ontvangen. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om zijn ongenoegen te uiten over de gang van zaken. Nomes herinnerde de aanwezigen eraan dat vorig jaar hoofdofficier Hugo Hillenaar van het OM-parket Zeeland-West-Brabant had beloofd dat de rechtspraak geen last zou hebben van de samenvoeging van de parketten. De rechter eist dat Hillenaar zijn belofte nakomt. “Geen woorden maar daden” zei hij.

En die onvrede leeft breder in de Rechtspraak. Nicolette van der Ploeg, rechter en teamvoorzitter van de strafsector van de locatie Middelburg, noemt de gang van zaken zorgelijk. “De administratieve processen gaan niet goed bij het OM. We kunnen nu minder zaken afdoen, omdat we veel meer en onnodig moeten aanhouden dan voorheen. Dat is heel vervelend. Als rechtbank wil je presteren. Zo snel en goed mogelijk zaken afdoen. Dat is in het belang van alle betrokkenen. Het is voor iedereen teleurstellend als je steeds moet aanhouden omdat dossiers te laat verstrekt worden. Daarnaast zien we ook ontegenzeggelijk meer nietige dagvaardingen voorbij komen. Mijn indruk is wel dat de problematiek absoluut onderkend wordt door het OM. Ik heb dan ook goede hoop dat het van tijdelijke aard is en dat het snel wordt opgelost.”

Man en macht

John Remmerswaal, persofficier van OM Zeeland-West-Brabant, zegt de gang van zaken te betreuren. “We herkennen, overigens niet specifiek vanaf het moment van de fusie, dat een aantal zaken niet goed loopt. Onder meer omdat we te maken hebben met het ineen schuiven van twee organisaties en het uniformeren van twee processen. Maar ook vanwege haperende systemen, zoals telefonie en computers. Ook wij denken dat de problemen van tijdelijke aard zijn. We werken met man en macht aan verbeteringen en gaan ervan uit dat dit snel wordt opgelost.”

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven