Ome DUO is watching you (bedrijven voldoen nog steeds niet aan AVG)

Delen:

Ome DUO is watching you

Inbreuken op onze privacy kunnen tot schade leiden. Om dit te voorkomen, heeft er een overgang plaatsgevonden die de rechtenstudenten wel bekend zal zijn. De Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) is veel aangegrepen als afstudeerthema.

Privacy is de laatste jaren steeds belangrijker geworden binnen de maatschappij. Er is steeds meer aandacht voor privacy in de digitale wereld. Hoe meer men te weten komt over een persoon, hoe eerder men kan sturen en beïnvloeden. Wanneer data wordt verzameld, kan deze kennis worden gebruikt om keuzes of gedrag van mensen te beïnvloeden. Inbreuken op onze privacy kunnen tot schade leiden. Om dit te voorkomen, zijn we overgegaan van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) naar de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG heeft onder andere gezorgd voor een versterking en uitbreiding van privacyrechten, meer verantwoordelijkheden voor organisaties en bevoegdheden voor Europese privacytoezichthouders om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

Ook bedrijven moeten voldoen aan de AVG om boetes te voorkomen. Alleen, kort voor de invoering van de AVG op 25 mei 2018 bleek dat veel bedrijven nog niet klaar waren voor de nieuwe regeling, ondanks dat al ruim twee jaar bekend was dat de AVG zou worden ingevoerd.

Het blijkt een complexe voorbereiding te zijn. Veel grote bedrijven laten steken vallen. Uit een recent nieuwsbericht blijkt dat ook DUO de privacyregels heeft overtreden. In het e-mailverkeer met studenten maakte DUO gebruik van zogeheten ‘volgsoftware’. Hiermee kan worden aangetoond dat studenten belangrijke berichten hebben geopend. Deze trackingsoftware is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hoogstwaarschijnlijk in strijd met de privacyregels.

DUO heeft op dit moment het gebruik van de software opgeschort en gaat na de zomer om de tafel zitten met de AP om te bespreken op welke manier zij legaal gebruik kunnen maken van deze data. Een juridisch interessante kwestie dus. Advocaat AlberdingkThijm vindt ook dat DUO door het gebruik van deze software de privacyregels heeft geschonden. Hij stelt dat het gebruik van de software in al het e-mailverkeer buitenproportioneel is.

Naast DUO zijn ook andere, grote bedrijven in het nieuws verschenen, zoals het HagaZiekenhuis uit Den Haag. Afgelopen maand heeft de AP de eerste boete plus een last onder dwangsom onder de AVG uitgedeeld aan het HagaZiekenhuis.  Het boetebedrag bedraagt € 460.000. De reden voor deze boete is het treffen van onvoldoende passende maatregelen op het gebied van interne beveiliging van de patiëntendossiers. Na onderzoek van de AP is gebleken dat vele ziekenhuismedewerkers onnodig het dossier van Samantha de Jong (beter bekend als Barbie) hebben ingekeken.

De overgang naar de nieuwe wetgeving en het thema privacy in zijn algemeenheid blijkt nog vele vragen op te roepen. Naast DUO en het HagaZiekenhuis zijn er ook vele andere bedrijven die de regels nog onduidelijk vinden of waar de naleving te wensen overlaat. Leuk uitzoekwerk en mogelijk mooie banen voor startende juristen dus.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven