Partnerbijdrage van

Omkeringsregel niet van toepassing bij schending informatieplicht

Banken moeten klanten informatie geven, zodat deze klanten een goed geïnformeerde beslissing kunnen nemen om een product wel of niet af te nemen. Houdt een bank zich niet aan deze verplichting? Dan is de omkeringsregel voor de bewijslastverdeling niet van toepassing. De rechter kan de bewijslast van de klant voor het causaal verband wel verlichten. Dit heeft de Hoge Raad geoordeeld.

Delen:

Volgens rechtspraak van de Hoge Raad is voor de toepassing van de omkeringsregel het volgende vereist:

  • Het gaat om een gedraging die in strijd is met een norm die het specifieke gevaar van het ontstaan van de schade moet voorkomen.
  • Degene die een beroep doet op de normschending maakt aannemelijk dat het specifieke gevaar is gebeurd. Er moet een zekere mate van waarschijnlijkheid van causaal verband zijn.

Andere actualiteiten binnen het financieel recht zijn:

Assurantietussenpersoon heeft informatieplicht over combinatierisico beleggingsverzekering

Het is een feit van algemene bekendheid dat het rendement van beleggingen kan tegenvallen of negatief kan zijn. Dat geldt ook bij pensioenopbouw door beleggingen. Een tussenpersoon die daarover adviseert hoeft niet expliciet voor dit beleggingsrisico te waarschuwen. De tussenpersoon moet de afnemer wel informeren over de combinatie van het beleggingsrisico en het risico van een dalende rekenrente. Dit heeft de Hoge Raad geoordeeld.

Validatieplicht bij herstelsancties voor overtredingen Wft en Wwft in strijd met evenredigheidsbeginsel

DNB mag als toezichthouder herstelsancties opleggen als financiële ondernemingen de Wft of Wwft overtreden. Een voorbeeld hiervan is een aanwijzing en deze mag DNB alleen geven voor overtredingen die vaststaan. De oplegging van een verplichting tot validatie van een aanwijzing is in strijd met het evenredigheidsbeginsel. Dit heeft het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) geoordeeld.

Wettelijke verjaringstermijnen gelden bij vordering tot vernietiging renteswapovereenkomst

Sluit een bestuurder van een bedrijf bewust een renteswapovereenkomst met een bank? Dan is er geen sprake van dwaling. Is er wel sprake van dwaling? Dan geldt een verjaringstermijn van 3 jaar. Voor vorderingen tot schadevergoeding geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Dit heeft het gerechtshof Amsterdam geoordeeld.

Bank moet extra onderzoek doen bij wetenschap of serieuze aanwijzingen voor onregelmatigheden

Uit de maatschappelijke zorgplicht van de bank volgt dat banken klanten moeten monitoren en klantonderzoek moeten doen. Tegenover klanten moet de bank actief handelen en zorgen dat zij niet in een nadelige situatie komen. Bij derden moet de bank handelen als hij vermoedt dat er iets aan de hand is. Een bank is pas aansprakelijk als hij wetenschap van of serieuze aanwijzingen voor onregelmatigheden heeft. Anders hoeft een bank geen extra onderzoek te doen naar mogelijke fraude. Dit heeft het gerechtshof Den Haag geoordeeld.

Wist je dat bovenstaande actualiteiten een PO-punt waard zijn?

Deze actualiteiten hebben we namelijk vertaald naar een e-learning waarmee jij een PO-punt kan behalen. En omdat de overheid ons een subsidie heeft toegekend, kan je zelfs gratis 10 e-learnings volgen (incl. 10 PO-punten).

Ga voor meer informatie naar onze website.

Delen:

Lindenhaeghe Legal maakt deel uit van de Lindenhaeghe Groep, een toonaangevende speler in de financiële opleidingssector. Als opleider van duizenden professionals per jaar beschikken…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven