Partnerbijdrage van

Ondernemingskamer exclusief bevoegd bij uittredingseis

De Ondernemingskamer is in hoger beroep als enige gerechtelijke instantie bevoegd om over eisen te oordelen over de overname van aandelen bij uittreding van een aandeelhouder. Het maakt niet uit dat er ook andere eisen zijn ingesteld. De Ondernemingskamer beoordeelt die eisen ook exclusief als er genoeg samenhang is met de eis over de aandelen. Dit heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld.

Delen:

In een zaak oordeelt het gerechtshof dat het niet bevoegd is om over de eisen van een oud-bestuurder te oordelen. De belangrijkste eis gaat over een persoon die aandelen heeft en vindt dat hij niet langer aandeelhouder kan zijn. Hij treedt uit. Die eis staat in artikel 2:343 lid 1 BW en in lid 2 staat dat artikel 2:336 lid 3 BW op zo een eis van toepassing is. Dit artikel bepaalt dat in deze zaken de rechtbank bevoegd is van de woonplaats van het bedrijf.

In hoger beroep is alleen de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam bevoegd. Deze bevoegdheid is exclusief en daarom mag geen ander gerecht over de eis oordelen.

Benieuwd welke andere actualiteiten de afgelopen maand gespeeld hebben binnen het ondernemingsrecht? Lees dan het volledige artikel.

Andere actualiteiten binnen het ondernemingsrecht zijn:

Gegeven garanties zijn geldig vanaf datum koopovereenkomst

Wil een partij weten of de garanties zijn geschonden? Dan moet er worden gekeken naar de situatie op het moment dat de koopovereenkomst werd gesloten. In deze zaak zijn de facturen waarvoor de koper een aanmaning had ontvangen, verstuurd na het sluiten van de koopovereenkomst. Ook blijkt niet dat de verkoper wist van de facturen. Daarom zijn de garanties niet geschonden. Dit heeft het Gerechtshof Den Haag geoordeeld.

Prinsjesdag 2022 Ondernemingsrecht

Op Prinsjesdag 2022 zijn een aantal wijzigingen aangekondigd binnen het ondernemingsrecht:

  • Het kabinet wil een tweeschijvenstelsel invoeren in box 2. Dit moet ervoor zorgen dat aanmerkelijkbelanghouders jaarlijks winst gaan uitkeren.
  • Het kabinet wil de grens in de eerste schijf van de vennootschapsbelasting (Vpb) verlagen van € 395.000,- naar € 200.000,- vanaf 1 januari 2023.
  • Het kabinet wil de zelfstandigenaftrek nog sneller afbouwen. De zelfstandigenaftrek is € 6.310,- in 2022 en moet in 2027 zijn teruggebracht tot € 900,-.

De uitzondering op de gebruikelijkloonregeling voor innovatieve start-ups vervalt.

Haviltex-maatstaf geldt ook bij uitleg beding in leveringsakte aandelen

De rechter kijkt bij de uitleg van een beding naar de tekst van het beding en de taalkundige betekenis daarvan, maar dat is niet altijd doorslaggevend. Uiteindelijk is het belangrijk wat partijen over en weer van elkaar mochten verwachten op grond van de omstandigheden van het geval. Daarbij geldt de Haviltex-maatstaf. Deze maatstaf geldt ook bij commerciële contracten tussen professionele partijen die zich hebben laten adviseren. Dit heeft de Rechtbank Midden-Nederland geoordeeld.

Suboptimaal handelen door advocaat niet genoeg voor aansprakelijkheid

Een advocatenkantoor kan aansprakelijk zijn voor het handelen van een advocaat als de advocaat toerekenbaar tekort is geschoten. Gaat het om de inhoud van een prestatie van een advocaat? Dan is suboptimaal handelen niet voldoende om aansprakelijk te zijn. Er moet een duidelijk ondermaats optreden zijn. De stelling dat de procesaanpak niet goed was, is niet voldoende om een beroepsfout aan te nemen. Dit heeft de Rechtbank Rotterdam geoordeeld.

Feitelijk beleidsbepaler kan aansprakelijk zijn voor boedeltekort

Een curator kan bij een faillissement van een bedrijf naast de bestuurders ook een feitelijk beleidsbepaler aansprakelijk stellen voor het boedeltekort. Bij feitelijk leidinggeven gaat het erom of iemand zich direct bemoeit met het bepalen van het beleid en de bestuursmacht heeft. De feitelijke beleidsbepaler moet aan het formele bestuur zijn wil opleggen. Dit heeft de Rechtbank Overijssel duidelijk gemaakt.

Uitleg koopprijsbepaling in koopovereenkomst aandelen

Bij de uitleg van een contract moet naar de tekstde bedoeling en de redelijke verwachting van de contractspartijen worden gekeken. Dit geldt ook bij een bepaling over de berekening van de koopprijs van aandelen. De rechter kijkt ook naar de informatie die de partijen bij het sluiten van het contract hadden en welke informatie zij pas later hebben gekregen. Dit heeft de Rechtbank Midden-Nederland geoordeeld.

Redelijkheid en billijkheid kunnen opzegging distributieovereenkomst beperken

De partijen bij een distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd kunnen deze opzeggen. De redelijkheid en billijkheid kunnen ervoor zorgen dat er aan de opzegging beperkingen zitten. Opzegging is dan alleen mogelijk als er een voldoende zwaarwegende reden is of als een partij een bepaalde opzegtermijn heeft. Dit heeft de Rechtbank Noord-Holland geoordeeld.

Wist je dat deze actualiteiten een PO-punt waard zijn?

Deze actualiteiten hebben we namelijk vertaald naar een e-learning waarmee jij een PO-punt kunt halen. En omdat de overheid ons een subsidie heeft toegekend, kunnen we je nu zelfs gratis 10 e-learnings (incl. 10 PO-punten) per rechtsgebied aanbieden.

Ga voor meer informatie naar onze website.

Delen:

Lindenhaeghe Legal maakt deel uit van de Lindenhaeghe Groep, een toonaangevende speler in de financiële opleidingssector. Als opleider van duizenden professionals per jaar beschikken…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven