Paradise papers

Delen:

De maand november 2017 stond in het teken van de Paradise Papers. Nederland kwam in het nieuws met onder meer een afspraak met Procter & Gamble. In deze afspraak, gepubliceerd door Het Financieele Dagblad, ging het om een Nederlandse besloten vennootschap waarvan de aandelen voor 49 procent werden gehouden door een andere Nederlandse BV en voor 51 procent door een op de Kaaimaneilanden gevestigde vennootschap.De aan de inspecteur voorgelegde vraag betrof de toepassing van artikel 17, lid 3, onderdeel b, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969: is de op de Kaaimaneilanden gevestigde vennootschap vennootschapsbelastingplichtig met betrekking tot een eventuele vervreemdingswinst bij verkoop van de aandelen in de BV dan wel bij uitkering van een dividend door de BV? De inspecteur beantwoordde deze vraag ontkennend. Ik leid uit de afspraak af dat hij dit deed op de grond dat de Kaaimanvennootschap een schakelfunctie vervult tussen verschillende ondernemingen in de groep. Hiervan uitgaande, is inderdaad geen sprake van vennootschapsbelastingplicht van de Kaaimanvennootschap in Nederland.

So far so good, zou je zeggen. In de publiciteit kwam echter al snel de vraag op of de inspecteur een procedurefout heeft gemaakt: had hij niet zijn collega’s uit het APA/ATR-team – zij zijn verantwoordelijk voor een consistent en kwalitatief goed rulingbeleid – bij de afspraak moeten betrekken? Kijken wij naar de regels zoals deze thans gelden, dan luidt het antwoord zonder meer bevestigend. Ten tijde van de afspraak – het jaar 2008 – bestond deze verplichting echter niet. De inspecteur heeft dus niets fout gedaan. De staatssecretaris van Financiën lijkt zelf ook wat te twijfelen waar hij in zijn brief van 8 november 2017 aan de Tweede Kamer schrijft dat de verplichting in 2008 slechts “in algemene termen” was beschreven en dat deze in 2014 “explicieter is vastgelegd”. Desalniettemin heeft hij inmiddels een grootschalig onderzoek aangekondigd naar de gevolgde procedure bij zo’n 4000 rulings, dat begin 2018 moet zijn afgerond. Wordt vervolgd.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven