Partnerbijdrage van

Persoonlijke omstandigheden kunnen bepalen wie na echtscheiding in huurwoning mag blijven

Wonen echtgenoten of geregistreerd partners samen in een huurwoning en gaan zij scheiden of uit elkaar? Dan kan de rechter bepalen wie van beiden daar kan blijven wonen. Het hangt af van de omstandigheden van het geval wie dat is. Psychische problemen bij één van de ex-echtgenoten of ex-partners kan van doorslaggevende betekenis zijn. Dit heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden duidelijk gemaakt

Delen:

In deze zaak spreekt de rechtbank de echtscheiding van een man en een vrouw uit. De huurwoning wijst de rechtbank toe aan de vrouw. De man gaat in beroep, omdat hij de huurwoning voor zichzelf wil. Hij heeft namelijk last van psychoses en prikkelgevoeligheid. De echtelijke woning geeft hem een gevoel van rust en veiligheid. Ook is de echtelijke woning in de buurt van de zus van de man en zij is zijn mantelzorger.

De vrouw is niet verschenen in hoger beroep. Zij heeft ook geen verweer gevoerd. Het gerechtshof kan dus niet vaststellen wat haar woonsituatie is en haar belangen niet afwegen tegen die van de man. Het gerechtshof moet wel een beslissing nemen. De argumenten van de man zijn doorslaggevend. Het gerechtshof wijst het huurrecht van de echtelijke woning toe aan de man.

💡 Maak jouw cliënt erop attent dat het niet van belang is op wiens naam de huurovereenkomst staat. Die persoon heeft niet meer recht om er te blijven wonen dan de ander. Staat het huurcontract op één naam? Dan is de andere echtgenoot of geregistreerd partner automatisch medehuurder.

Andere actualiteiten binnen het personen- en familierecht:

Onder curatele gestelde mag alleen trouwen met huwelijkse voorwaarden
Iemand die onder curatele is gesteld mag trouwen, maar alleen als er huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt. De huwelijksvoorwaarden moeten worden ingeschreven in het openbaar huwelijksgoederenregister. Ook mogen de huwelijksvoorwaarden niet in strijd zijn met de financiële belangen van de betrokkene. Dit heeft de rechtbank Den Haag duidelijk gemaakt.

Rust in gezinssituatie gaat voor omgangsregeling met grootouders
Is een kind voor zijn opvoeding en ontwikkeling vooral afhankelijk van zijn juridische ouder? En is een omgangsregeling met de grootouders voor deze ouder erg stressvol? Dan gaat de rust in de gezinssituatie van het kind voor een omgangsregeling met de grootouders. Dit heeft het gerechtshof Den Haag duidelijk gemaakt.

Rechter kan verzoek uitbreiding omgangsregeling niet toewijzen bij afwezigheid andere ouder
Een ouder kan in een verzoekschrift vragen om meer omgang met een minderjarig kind. Vraagt de ouder tijdens de mondelinge behandeling om nog meer omgang dan dat hij vroeg in zijn verzoekschrift? Dan kan de rechter dat verzoek niet toewijzen als de andere ouder daar niet bij aanwezig is. Dit heeft het gerechtshof Amsterdam duidelijk gemaakt.

Rechter kan ook onderhoudsbijdrage vaststellen als behoefte van kinderen niet duidelijk is
Kunnen ouders na een echtscheiding niet duidelijk maken hoe hoog de behoefte van de kinderen is? Dan kan de rechter toch een onderhoudsbijdrage vaststellen. De rechter stelt de onderhoudsbijdrage dan vast aan de hand van de wettelijke normen voor de behoefte en de draagkracht van elk van de ouders. Dit heeft de rechtbank Amsterdam duidelijk gemaakt.

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing niet passend bij ontbreken woonperspectief
Zijn er kinderen uit huis geplaatst en wordt niet verwacht dat de kinderen binnen een redelijke termijn of zelfs ooit nog thuis worden geplaatst? Dan zijn maatregelen zoals een ondertoezichtstelling en een uithuisplaatsing niet meer passend. Dit heeft de rechtbank Noord-Holland duidelijk gemaakt.

Verkeerd advies over aanvaarden nalatenschap is beroepsfout
Er is een verschil tussen een nalatenschap zuiver en beneficiair aanvaarden. Aanvaart iemand een nalatenschap zuiver? Dan is hij onbeperkt aansprakelijk voor de schulden in die nalatenschap. Bij een beneficiaire aanvaarding is de aansprakelijkheid lager. Adviseert een adviseur een klant hierover verkeerd? Dan maakt de adviseur een beroepsfout en moet hij de schade vergoeden die de klant heeft geleden. Dit heeft de rechtbank Noord-Holland duidelijk gemaakt.

Beroep op wilsgebrek moet binnen verjaringstermijn
Een echtscheidingsconvenant kan worden vernietigd door een beroep te doen op een wilsgebrek. Voor een beroep op een wilsgebrek gelden wel termijnen. Is die termijn verjaard? Dan kan er geen beroep meer worden gedaan op het wilsgebrek. Dit heeft de rechtbank Rotterdam duidelijk gemaakt.

Behaal 10 PO-punten met 10 gratis e-learnings over actualiteiten

Deze actualiteiten hebben we vertaald naar een e-learning waarmee jij een PO-punt kunt halen. En omdat de overheid ons een subsidie heeft toegekend, kunnen we je nu zelfs 10 gratis e-learnings (incl. 10 PO-punten) per rechtsgebied aanbieden.

Ga voor meer informatie naar onze website.

Delen:

Lindenhaeghe Legal maakt deel uit van de Lindenhaeghe Groep, een toonaangevende speler in de financiële opleidingssector. Als opleider van duizenden professionals per jaar beschikken…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven