Poortwachters pleiten voor nationaal coördinator anti-witwasaanpak

Notarissen, makelaars, banken en andere ‘poortwachters’ willen een gezamenlijke aanpak om witwassen efficiënter te bestrijden. In een rapport dat is overhandigd aan demissionair minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) komen ze met een aantal voorstellen om dat te bereiken.

Delen:

foto: Depositphotos

Een nationaal coördinator vanuit de overheid, informatiedeling tussen de verschillende poortwachters en een onderling waarschuwingssysteem om criminelen te weren: het zijn een aantal van de voorstellen die notarissen, banken, verzekeraars, makelaars en trustkantoren doen in het rapport Krachten gebundeld, naar een effectievere en efficiëntere invulling van de poortwachtersrol in Nederland.

Bonafide klanten

Het rapport richt zich op onderlinge samenwerking en bekijkt wat poortwachters zelf kunnen doen en waar zij ondersteuning van de overheid nodig hebben. Doel is ook om te zorgen dat bonafide klanten zo min mogelijk last hebben van alle anti-witwasmaatregelen en sanctiecontroles die poortwachters verplicht moeten uitvoeren.

KNB

De beroepsorganisaties van de verschillende poortwachters (onder wie de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie), MKB-Nederland en VNO-NCW hebben KPMG opdracht gegeven om te onderzoeken hoe zij vanuit hun poortwachtersrol zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen bijdragen aan witwasbestrijding, terrorismebestrijding (Wwft) en naleving van de Sanctiewet.

Samenwerking

In de praktijk ervaren poortwachters de nodige knelpunten en belemmeringen bij de uitvoering van hun wettelijke taken. Ze missen ondersteuning, duidelijke sturing en prioritering vanuit de overheid, kampen met conflicterende wet- en regelgeving en lopen het risico hard te worden aangepakt als ze hun rol niet goed genoeg vervullen volgens de overheid.

Waarschuwingssysteem

Met meer samenwerking, de inzet van technologie en centrale sturing vanuit de overheid kunnen de poortwachters volgens het rapport forse stappen zetten. Ze willen toewerken naar een onderling waarschuwingssysteem (zoals banken en verzekeraars dat al kennen bij fraude) en onderlinge informatiedeling. Daardoor zullen ze risico’s beter in kaart kunnen brengen en er beter op kunnen reageren. Omdat er een spanningsveld bestaat tussen effectieve witwasbestrijding en bescherming van de privacy, willen de poortwachters de Autoriteit Persoonsgegevens betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen.

Stroomlijnen

De poortwachters willen ook de mogelijkheid onderzoeken van een gezamenlijk systeem waarin beschikbare data – met toestemming van de klant – worden opgenomen, geactualiseerd en verrijkt, zodat deze niet steeds opnieuw aan de klant hoeven te worden gevraagd.  Daarnaast kan het stroomlijnen van de verschillende werkwijzen bij het accepteren van een klant de effectiviteit verhogen. Nu moet bijvoorbeeld iemand die een huis koopt bij alle poortwachters in de keten – makelaar, bank, notaris – iedere keer dezelfde gegevens aanleveren.

Nationaal coördinator

Ook pleiten de poortwachters in het rapport voor een nationaal coördinator die de regie neemt in de nationale anti-witwasaanpak. Die aanpak is volgens de onderzoekers nu te gefragmenteerd en te weinig gebaseerd op daadwerkelijke risico’s.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven