Profileren

Delen:

Zolang de spoeling qua strafzaken dun blijft en de vergoedingen marginaal, is het zaak je als advocaat goed en duidelijk op de kaart te zetten. Als ze je niet kennen, komen ze ook niet bij je, zo is mijn aloude motto. Algemene termen op de website als ‘vechtjas’ en ‘pitbull’ alsmede ‘wij halen alles uit uw zaak’ zeggen niet zo veel over de aanpak en inborst van de advocaat.

Ook in het veelgelezen wervingskrantje dat in de bajes wordt verspreid staan veel gelijkluidende wervende teksten. Er zijn verdachten van diverse pluimage en even zovele advocaten. Het is niet zozeer de soort zaak maar veelal de proceshouding en de daarmee gepaard gaande verwachtingen van de cliënt die de doorslag geven hoe de verdediging te voeren. Een goede klik is van belang voor de voldoening van de advocaat, maar resultaat en verdiensten spelen uiteraard ook niet een geringe rol. Van een verdachte die inmiddels zijn derde of vierde advocaat aan de kant zet, wordt zelden iemand blij. Nog los van het feit dat de vele extra uren die vergoed worden, feitelijk weggegooid geld is. In dat opzicht zou de vrije advocaatkeuze op toevoegingsbasis aan banden kunnen worden gelegd. Eén keer wisselen prima en misschien in hoger beroep nog een keer, maar de vierde en daaropvolgende advocaat betaalt de ontevreden verdachte maar zelf. Dit geld kan beter besteed worden aan het belonen van andere werkzaamheden die thans niet vergoed worden, waar ik in mijn vorige blog over repte. Maar hoe komt de onwetende verdachte nu aan een goede advocaat? Ik ben het met vele collega’s eens dat specialisatie een eerste vereiste is. Er zijn nog steeds advocaten die het strafrecht erbij doen, vaak tot grote ergernis van de andere procespartijen.

Het is in mijn ogen wel het streven maar niet het doel van de advocaat om kost wat het kost een veroordeling te voorkomen. Een verdachte kan menigmaal beter af zijn met een bekentenis en spijtbetuiging dan een lange gevangenisstraf te riskeren door de kaken stevig op elkaar te houden. Ook daar kunnen de meningen over verschillen, maar zelf voel ik mij hier beter bij dan het voeren van zin- en kansloze verweren voor de bühne, veelal wetende dat dit weinig tot geen hout snijdt en waarbij ook nog eens afbreuk wordt gedaan aan de eigen geloofwaardigheid. Ieder zo zijn eigen ethos, we leven per slot van rekening in een vrij land.

Het duivelse dilemma is dat aan de ene kant de cliënt hoop dient te worden geboden. Als de arts zegt dat de patiënt terminaal is, gaat de patiënt op zoek naar een andere arts. Het advies om in een hopeloze zaak maar gewoon te bekennen en in te zetten op spijt, berouw, inkeer en clementie en daardoor veelal op perspectief, is niet voor iedere verdachte, maar ook niet voor iedere advocaat weggelegd. Toch mis ik dat nog al eens in zaken met een overdaad aan bewijs. Met een ‘bühne-advocaat’, zoals ik een rechter dat laatst hoorde zeggen, gaat de verdachte strijdend ten onder. Zinloze onderzoekswensen, dito getuigenverhoren en kansloze verweren alsmede onwaarschijnlijke alternatieve scenario’s trekken niet alleen een zware wissel op de strafrechtspleging maar ook op het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Een groot deel van dergelijke handelingen zouden achterwege blijven als de cliënt zelf hiervan de kosten moet dragen. Daar is zeker over nagedacht bij de invoering per 1 maart jl. van de terugvordering van de kosten rechtsbijstand na een veroordeling. Iets waar mijns inziens zelden door onze beroepsgroep bij stil wordt gestaan. Zolang een dergelijke proceshouding iemands eigen keus is, valt daar weinig tegen in te brengen. Toch vraag ik mij af of de verdachte zich er wel voldoende van bewust is dat ook de ‘gunfactor’ een rol speelt bij de beoordeling en de strafoplegging. Deze neemt met het toenemen van de irritatie bij de rechters zienderogen af. Rechters hebben hoe dan ook nog steeds het laatste woord. Natuurlijk wil iedere verdachte een vechtjas en staat het een ieder vrij zich als zodanig te profileren, maar verlies daarbij het resultaat en ook het kostenaspect niet uit het oog. Resultaat is waar het uiteindelijk onderaan de streep om draait. Wellicht dat de beroepsgroep zich op bepaalde punten wat minder zouden moeten profileren en zich richten op zaken die er echt toe doen.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven