Partnerbijdrage van

Recht op schadevergoeding bij niet redelijk en proportioneel cliëntenonderzoek

Een financiële instelling moet een cliëntenonderzoek op een redelijke en proportionele manier uitvoeren. Het is gelet op de redelijkheid en billijkheid niet aanvaardbaar om een consument kort voor het einde van de opzegtermijn nieuwe voorwaarden op te leggen, waar hij binnen enkele dagen aan moet voldoen. En vervolgens kort daarna de aandelenportefeuille te liquideren als de klant niet aan die nieuwe voorwaarden kon voldoen. Dit heeft de Commissie van Beroep van het Kifid geoordeeld.

Delen:

In een zaak heeft de bank geen of bijna geen persoonlijk contact gehad met de consument om verdere uitleg te geven over wat de bank wilde en wat de consument daarvoor moest doen. Ook blijkt niet dat er andere aanwijzingen waren dat de consument bezig was met witwassen of het financieren van terrorisme. De bank heeft de overeenkomst met de consument alleen beëindigd, omdat de consument de belastingaangifte niet op tijd had overlegd. De bank heeft hiermee op een niet redelijke en proportionele manier gebruik gemaakt van zijn opzeggingsbevoegdheid.

Andere actualiteiten binnen het financieel recht zijn:

Aansprakelijkheid aanbieder effectenlease bij wetenschap dat bemiddelaar zonder vergunning adviseert

Heeft een aanbieder van effectenleaseproducten aan particuliere beleggers zijn precontractuele zorgplicht geschonden? Dan is hij aansprakelijkheid voor twee-derde van de schade van de particuliere belegger op grond van artikel 6:101 BW. Een billijkheidscorrectie geldt als een tussenpersoon advies heeft gegeven aan de particuliere belegger over de effectenleaseproducten zonder de benodigde vergunning. In dat geval is de aanbieder van de effectenleaseproducten aansprakelijk voor alle schade van de particuliere belegger als hij wist of moest weten dat de tussenpersoon geen vergunning had en toch beleggingsadvies gaf. Dit heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld.

Aanbieder effectenleaseproduct aansprakelijk voor hele schade afnemer bij wetenschap ontbreken vergunning

Heeft een aanbieder van effectenleaseproducten aan particuliere beleggers zijn precontractuele zorgplicht geschonden? Dan is hij op grond van artikel 6:101 BW aansprakelijk voor twee-derde van de schade van de particuliere belegger. Een billijkheidscorrectie geldt als een tussenpersoon advies heeft gegeven aan de particuliere belegger over de effectenleaseproducten zonder de benodigde vergunning. In dat geval is de aanbieder van de effectenleaseproducten aansprakelijk voor alle schade van de particuliere belegger als hij wist of moest weten dat de tussenpersoon geen vergunning had en toch beleggingsadvies gaf. Dit heeft het Gerechtshof s-Hertogenbosch geoordeeld.

Toepasselijkheid titel 7.2A BW afhankelijk van afspraken op moment van sluiten kredietovereenkomst

Ook incassokosten vallen onder het begrip kredietvergoeding, zoals bedoeld in artikel 7:74 sub h BW. Brengt een bedrijf dit soort kosten in rekening? Dan is de uitzondering van artikel 7:58 lid 2 sub e BW niet van toepassing. De kredietovereenkomst valt dan dus wel onder de werking van titel 7.2A BW. Bij toetsing van het krediet op dit punt gaat het om het moment van het aangaan van de overeenkomst. Dit heeft van de Rechtbank Noord-Holland geoordeeld.

Financieel adviseur heeft zorgplicht tegenover consument bij opdracht

Een financieel adviseur heeft een zorgplicht tegenover een consument bij het uitvoeren van een opdracht. Hij moet de zorg uitoefenen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht. De adviseur moet informatie opvragen bij de consument over zijn kennis en ervaring, wensen en doelen, risicobereidheid en mogelijkheden. Hij moet vaststellen dat zijn adviezen aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de consument. De adviseur heeft ook een informatieplicht. De consument moet een weloverwogen beslissing kunnen nemen. Dit heeft de Geschillencommissie van het Kifid in een niet-bindend advies geoordeeld.

Commissie toetst terughoudend bij beoordelen beleid bank over dienstverlening

Banken hebben een bepaalde vrijheid om hun beleid en dienstverlening in te richten. Die vrijheid kan beperkt worden als dit beleid in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De geschillencommissie van het Kifid moet terughoudend toetsen of dit het geval is. Dit heeft de geschillencommissie van het Kifid geoordeeld.

Wist je dat bovenstaande actualiteiten een PO-punt waard zijn?

Deze actualiteiten hebben we namelijk vertaald naar een e-learning waarmee jij een PO-punt kan behalen. En omdat de overheid ons een subsidie heeft toegekend, kan je zelfs gratis 10 e-learnings volgen (incl. 10 PO-punten).

Ga voor meer informatie naar onze website.

Delen:

Lindenhaeghe Legal maakt deel uit van de Lindenhaeghe Groep, een toonaangevende speler in de financiële opleidingssector. Als opleider van duizenden professionals per jaar beschikken…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven