Partnerbijdrage van

Rechter kan andere bewindvoerder benoemen dan onderbewindgestelde wil

Beschermingsbewind is geregeld in titel 1.19 BW. Daarmee worden alleen vermogensrechtelijke belangen behartigd. Met het instellen van een bewind moeten de inkomsten en uitgaven en het betalen van de vaste lasten weer in balans worden gebracht

Delen:

  1. Rechter kan andere bewindvoerder benoemen dan onderbewindgestelde wil

Een onderbewindgestelde kan aangeven wie hij als bewindvoerder wil. De kantonrechter kan van die voorkeur afwijken als er gegronde redenen zijn. Gegronde redenen hebben niet alleen te maken met de persoon van de bewindvoerder, maar kunnen ook gaan over andere omstandigheden. De Hoge Raad heeft een aantal van die omstandigheden duidelijk gemaakt. Er kan worden afgeweken van de voorkeurspersoon als de onderbewindgestelde al meerdere bewindvoerders heeft gehad. Dat kan ook als de communicatie tussen die bewindvoerders en de onderbewindgestelde slecht was. Of als de problematische schulden blijven groeien. In zo een geval moet er een bewindvoerder komen die de continuïteit van de bewindvoering kan waarborgen. Dat moet iemand zijn die de situatie en het dossier van de onderbewindgestelde kent en met de onderbewindgestelde kan communiceren.

  1. Samenwonen geen vereiste voor het zijn van levensgezel

Moet de rechter bepalen of iemand de levensgezel van de moeder is, zodat hij het ouderschap over het kind gerechtelijk kan vaststellen? Dan hoeft die persoon niet per se met de moeder samen te wonen. Het moet namelijk gaan om een relatie die qua hechtheid vergelijkbaar is met die tussen echtgenoten of geregistreerde partners. Daarvoor is het niet per se nodig dat de betrokkenen met elkaar samenwonen. Dit heeft het gerechtshof Amsterdam duidelijk gemaakt.

  1. Verblijfskostenvergoeding kan inkomen zijn voor berekening alimentatie

Bij de berekening van alimentatie kan een verblijfskostenvergoeding worden aangemerkt als inkomen. Te veel betaalde alimentatie hoeft niet te worden terugbetaald. Dit heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden duidelijk gemaakt.

  1. Anti-speculatiebeding bij toedeling woning tegen lagere waarde

Wordt een woning toegedeeld tegen een lagere waarde dan de actuele waarde in het vrije economische verkeer? Dan kan een anti-speculatiebeding redelijk en billijk zijn. Dit heeft de rechtbank Noord-Holland duidelijk gemaakt.

  1. Ook kind kan verzoeken om eenhoofdig ouderlijk gezag

Na een echtscheiding kan de vader of de moeder de rechter verzoeken om het gezamenlijk ouderlijk gezag over hun kind te beëindigen. Ook het kind kan de rechter verzoeken om het ouderlijk gezag te beëindigen. Dit heeft de rechtbank Gelderland duidelijk gemaakt.

  1. Dementie staat aanpassing testament niet per se in de weg

Heeft een persoon dementie? Dan hoeft dit niet te betekenen dat hij geen keuzes kan maken over zijn vermogen en testament. Het betekent ook niet automatisch dat hij de gevolgen van die keuzes niet kan overzien. Dit heeft de rechtbank Den Haag duidelijk gemaakt.

  1. Wens overledene bepaalt bestemming van zijn as

Is het niet duidelijk wat de wensen van een overledene zijn over de bestemming van zijn as? Dan mag de nabestaande daarover beslissen die opdracht gaf tot de crematie. Hij moet daarbij wel de vermoedelijke wensen van de overledene respecteren. Dit heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden duidelijk gemaakt.

10 PO-punten behalen met 10 e-learnings
Deze onderwerpen vormen samen een e-learning over het personen- en familierecht, waarmee je 1 PO-punt kan behalen. Jij kunt nú gratis 10 e-learnings volgen bij Hoffelijk Juridisch en dus 10 PO-punten behalen. Ga voor meer informatie naar onze website.

Delen:

Lindenhaeghe Legal maakt deel uit van de Lindenhaeghe Groep, een toonaangevende speler in de financiële opleidingssector. Als opleider van duizenden professionals per jaar beschikken…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven