Partnerbijdrage van

Rechter kan tegeneis toch beoordelen bij niet-ontvankelijkheid verzet

Wist je dat onderstaande artikelen, samen met de zes andere actualiteiten uit Permanent Actueel Actueel Burgerlijk Procesrecht, 1 PO-punt waard zijn? Onze vakredactie, bestaande uit specialisten uit het werkveld, hebben de laatste ontwikkelingen uit het burgerlijk procesrecht gescand, geselecteerd, samengevat en vertaald naar de praktijk. Deze vormen iedere maand een e-learning in Permanent Actueel waarmee jij 1 PO-punt kunt behalen.

Delen:

 1. Rechter kan tegeneis toch beoordelen bij niet-ontvankelijkheid verzet
  Geeft de partij die in verzet komt duidelijk aan dat hij bij niet-ontvankelijkheid van zijn verzet wel een beoordeling wil van zijn tegeneis? Dan start de verzetdagvaarding een gewone procedure. De rechter beoordeelt de tegeneis dan ook bij niet-ontvankelijkheid. Dit heeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt.De verzetdagvaarding geldt als een conclusie van antwoord volgens artikel 147 lid 1 Rv. Daarbij kan een partij een tegeneis instellen volgens artikel 146 lid 2 Rv. Komt een partij niet op tijd in verzet? Dan is het verzet van die partij niet-ontvankelijk. Het gevolg daarvan is dat de verzetdagvaarding ook in haar functie van conclusie van antwoord te laat is. Maar de rechter kan de tegeneis dan toch beoordelen. Maar dat kan alleen als de partij die in verzet komt duidelijk aangeeft dat hij bij niet-ontvankelijkheid van zijn verzet wel beoordeling wil van zijn tegeneis. De verzetdagvaarding start dan een nieuwe procedure. In dat geval kan de rechter de tegeneis wel beoordelen.
 1. Geen verschoningsrecht voor OvJ
  Volgens de hoofdregel moet een getuige tijdens een getuigenverhoor altijd een verklaring afleggen. Dit is anders als de getuige een verschoningsrecht heeft, maar zo een verschoningsrecht is er alleen als de wetgever dit uitdrukkelijk heeft gezegd. In artikel 7 Wpg staat geen verschoningsrecht. Daarom kan een OvJ zich niet beroepen op zijn verschoningsrecht. Dit heeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt.
 2. Civiele rechter mag eis beoordelen als er geen bestuurlijke procedure is
  Gaat een eis over een concrete actie van een bestuursorgaan en is er geen besluit? Dan kan een eiser meteen een eis bij de civiele rechter neerleggen als hij schade heeft door de concrete actie. Ook kan een belangenorganisatie de eis aan de rechter voorleggen. Dit heeft de AG in een conclusie aan de Hoge Raad duidelijk gemaakt.
 3. Gezag van gewijsde geldt ook voor dragend argument uitspraak
  Oordeelt een rechter over een discussie tussen twee partijen? Dan is dit oordeel in een volgende procedure bindend als de partijen geen hoger beroep instellen. Dit geldt ook als het oordeel van de rechter niet in het dictum staat, maar wel een dragend argument is voor dat oordeel. Dit heeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt.
 4. Zaak moet opnieuw als rechter belangrijk bewijs niet heeft gezien
  Geeft de rechter een oordeel zonder dat hij een bewijsstuk heeft gezien? En is dat bewijsstuk belangrijk voor het oordeel in de zaak? Dan moet een andere rechter opnieuw naar de zaak kijken. Dit heeft de AG in een conclusie aan de Hoge Raad duidelijk gemaakt.
 5. Inzagerecht is niet bedoeld om rekeningen te verduidelijken
  Bestaat een uitsplitsing van rekeningen nog niet en eist een partij dat de andere partij die uitsplitsing toch toestuurt? Dan kan zij voor die eis niet het inzagerecht van artikel 843a Rv gebruiken. Dit heeft de rechtbank Rotterdam duidelijk gemaakt.
 6. Eiser toch ontvankelijk bij geslaagd beroep op exceptio plurium litis consortium
  Zegt de gedaagde dat de eiser niet alle partijen bij de rechtsverhouding heeft opgeroepen? Dan doet hij een beroep op het verweer exceptio plurium litis consortium. Slaagt dit beroep? Dan is de eiser toch ontvankelijk. Wel moet hij alsnog alle andere bij de rechtsverhouding betrokken partijen oproepen. Dit heeft de rechtbank Rotterdam nog eens duidelijk gemaakt.
 7. Rechter kan zaak pauzeren als partijen ook procedure bij Hoge Raad hebben
  Hebben de partijen ook een procedure bij de Hoge Raad over hetzelfde onderwerp of een deel daarvan? Dan is er een processueel belang om de procedure bij de rechtbank te pauzeren. Het maakt het niet anders dat een partij mogelijk geen materieel belang heeft. Dit heeft de rechtbank Rotterdam duidelijk gemaakt.
 8. Rechter moet eis ambtshalve beoordelen volgens juiste grondslag
  De rechter moet de rechtsgronden ambtshalve aanvullen. Dit betekent dat de rechter de eis volgens de juiste grondslag moet beoordelen. Dit heeft de rechtbank Noord-Holland duidelijk gemaakt.

Haal nu gratis 10 PO-punten

Wil jij ook continu op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen binnen jouw rechtsgebied(en) en direct volledig digitaal je PO-punten behalen? Dat kan met de subsidieregeling NL leert door nu een jaar lang gratis! Schrijf je nu in op onze website.

Delen:

Lindenhaeghe Legal maakt deel uit van de Lindenhaeghe Groep, een toonaangevende speler in de financiële opleidingssector. Als opleider van duizenden professionals per jaar beschikken…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven