Partnerbijdrage van

Rechter ziet ondernemer soms toch als consument

Heeft een ondernemer een met een consument vergelijkbare positie? Dan kan de ondernemer een beroep doen op de beschermende consumentenregels voor algemene voorwaarden. Dit heeft de Rechtbank Noord-Holland geoordeeld.

Delen:

Via de reflexwerking kan een kleine ondernemer bepalingen die op de zwarte en grijze lijst staan vernietigen volgens artikel 6:233 sub a BW. Dit gaat vooral op als een kleine ondernemer een met consumenten vergelijkbare positie heeft.

In deze zaak ging het om een bloemist die online een abonnement met een bedrijf heeft gesloten voor het opzetten en onderhouden van zijn website voor een jaar. Het contract wordt steeds verlengd met een jaar, tenzij de ondernemer 30 dagen voor de einddatum schriftelijk opzegt. In de algemene voorwaarden staat dat consumenten het recht hebben om de overeenkomst maandelijks op te zeggen na afloop van het eerste jaar.

Er ontstaat een geschil over of de bloemist het abonnement rechtsgeldig heeft opgezegd en daardoor niet voor nog een jaar hoeft te betalen. De rechter vindt dat de bloemist als een consument kan worden gezien. De bloemist is een zeer kleine ondernemer. Hij heeft duidelijk gemaakt aan het bedrijf dat hij door zijn herseninfarct geen gebruik meer zou maken van zijn website.

Verder staat in de algemene voorwaarden dat het bedrijf zelf kan opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen. Het bedrijf stort dan het vooruitbetaalde bedrag terug. Daarom is het redelijk dat voor de bloemist dezelfde opzegmogelijkheden gelden als voor een consument.

Ander actualiteiten uit het verbintenissenrecht zijn:

Zorgplicht bij bewaarovereenkomst
Geeft een persoon een auto af en wordt deze gestolen? En heeft het bedrijf zijn zorgplicht niet geschonden, doordat het voldoende voorzorgmaatregelen heeft genomen en heeft meegewerkt aan het politieonderzoek? Dan hoeft het bedrijf de schade niet te vergoeden. Dit heeft het Gerechtshof s-Hertogenbosch geoordeeld.

Doorhalen van BKR-registratie na wettelijk schuldsaneringstraject
Heeft een persoon een BKR-registratie en kan hij aantonen dat zijn financiën goed gaan? En is het niet langer redelijk om hem aan de BKR-registratie te houden? Dan moet de BKR-registratie doorgehaald worden. Dit heeft de Rechtbank Amsterdam geoordeeld.

Partij moet mondelinge afspraak over verdeling gemeenschappelijk eigendom nakomen
Zijn partijen samen eigenaar van een goed en maken zij mondelinge afspraken over de verdeling? Dan moeten de partijen zich houden aan deze afspraken. Dit heeft Het gerechtshof Amsterdam geoordeeld.

Onderverzekering leidt niet tot volledige vergoeding schade door wederpartij
Sluiten partijen een huurovereenkomst voor een camper en veroorzaakt de huurder schade? En had de verhuurder een cascoverzekering moeten afsluiten, maar heeft hij dit niet gedaan? Dan hoeft de huurder niet de volledige schade te vergoeden. Dit heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant geoordeeld.

Prinsjesdag 2022 Verbintenissenrecht
Op Prinsjesdag 2022 zijn een aantal wijzigingen aangekondigd die belangrijk zijn voor het verbintenissenrecht. Deze wijzigingen gaan over de versterking van de positie van de consument bij online aankopen en het toezicht op de DMA.

Benieuwd naar de wijzigingen en die van alle andere rechtsgebieden? Neem dan een kijkje bij het Prinsjesdag Totaaloverzicht 2022.

Expert niet aansprakelijk voor extra herstelkosten bij gebrekkige bouwtechnische keuring
Vindt een partij dat een bouwtechnische keuring niet goed is uitgevoerd en eist die partij vergoeding van de extra kosten voor het herstel van gebreken in de woning? Dan moet die partij uitleggen dat de expert de keuring niet goed heeft uitgevoerd en dat een causaal verband bestaat tussen de extra kosten en de tekortkoming. Dit heeft de Rechtbank Gelderland geoordeeld.

Inroepen eigendomsvoorbehoud levert ontbinding contract op
Doet een verkoper een beroep op een eigendomsvoorbehoud en mag hij de teruggehaalde spullen daarna doorverkopen? Dan kan het inroepen van het eigendomsvoorbehoud een ontbinding van de overeenkomst opleveren. Dit heeft de Rechtbank Den Haag geoordeeld.

Aanbod en aanvaarding kan in elke vorm
De aanvaarding van een aanbod hoeft niet schriftelijk en ook niet uitdrukkelijk te zijn. Een partij kan gebonden zijn aan de gemaakte afspraken, ondanks dat een contract niet is ondertekend of als hier stilzwijgend mee is ingestemd. De aanvaarding blijkt dan uit de gedragingen. Dit heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld.

Wist je dat deze actualiteiten een PO-punt waard zijn?
Deze actualiteiten hebben we namelijk vertaald naar een e-learning waarmee jij een PO-punt kunt halen. En omdat de overheid ons een subsidie heeft toegekend, kunnen we je nu zelfs gratis 10 e-learnings (incl. 10 PO-punten) per rechtsgebied aanbieden.

Ga voor meer informatie naar onze website.

Delen:

Lindenhaeghe Legal maakt deel uit van de Lindenhaeghe Groep, een toonaangevende speler in de financiële opleidingssector. Als opleider van duizenden professionals per jaar beschikken…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven