Rechtspraak, OM en burgemeesters: ‘Kijk verder dan deze kabinetsperiode’

Vooruitlopend op de behandeling van de behandeling in de Tweede Kamer van de Justitiebegroting, komen Rechtspraak, OM en burgemeesters alvast met een statement. Daarin roepen ze op tot versterking van de instituties in de strafrechtketen en waarschuwen ze voor een aantal moeilijke jaren. “Kijk verder dan deze kabinetsperiode.”

Delen:

money-gee157ccfd_1280-Pixabay-e33466ec
foto: Pixabay

Volgende week wordt de begroting van het ministerie van Justitie & Veiligheid behandeld in de Tweede Kamer. Voor de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de Regioburgemeesters is dit aanleiding voor een ‘Gezamenlijk statement richting begrotingsbehandeling Justitie en Veiligheid 2023’.
De verklaring is in nauwe samenwerking met de politie tot stand gekomen en is ondertekend door voorzitter van het College van procureurs-generaal Gerrit van der Burg, de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema als voorzitter van de Regioburgemeesters  en voorzitter van de Raad voor de rechtspraak Henk Naves.

Moeilijke jaren

In de verklaring staat dat met de extra middelen uit het coalitieakkoord weliswaar veel kan worden gedaan om de basis weer op orde te krijgen na jaren van bezuinigingen en personeelstekorten, maar dat dat wel tijd kost. Het werven en opleiden van agenten, officieren van justitie en rechters, waaraan “een groot tekort” is, gaat niet van de ene op de andere dag. En dat terwijl door allerlei ontwikkelingen in de maatschappij en in de criminaliteit alleen maar een groter beroep op hen wordt gedaan. Daarom moet rekening worden gehouden met een aantal moeilijke jaren, waarschuwen de ondertekenaars.

Prioriteiten

Desondanks zullen de ketenpartners er alles aan doen om hun kerntaken te vervullen schrijven zij, al zal dat betekenen dat soms lastige keuzes moeten worden gemaakt bij het inzetten van schaarse capaciteit. “Kiezen we voor zaken die het meest kansrijk (en bewijsbaar) zijn of kiezen we voor zaken waar het meeste maatschappelijke behoefte aan is? Zetten we onze capaciteit in op strafzaken, of andere rechtsgebieden die maatschappelijk eveneens van groot belang zijn? Soms doet het stellen van dergelijke prioriteiten pijn, omdat we dan andere (straf)zaken laten liggen.”

Robuuste financiering

Van der Burg, Halsema en Naves roepen op om verder dan alleen deze kabinetsperiode kijken. Ook in de komende tien jaar is een  “robuuste financiering” van de instituties nodig, zodat zij goed kunnen blijven functioneren. Investeren in ICT/digitalisering van politie, OM en Rechtspraak bijvoorbeeld is blijvend nodig om tot een effectievere en efficiëntere opsporing en vervolging te komen, net als investeren in cybersecurity en de aanpak van cybercrime.

Kortst mogelijke termijn

Overigens wordt dit punt niet alleen bij de langere termijn genoemd, maar ook als een van de “problemen die op de kortst mogelijke termijn oplossing vereisen”, waarmee het statement afsluit: ”Het toenemend aantal ingrijpende cyberincidenten en de stijging van gedigitaliseerde criminaliteit vraagt om extra investeringen in ICT, in innovatie en in mensen van zowel de politie, het OM als de Rechtspraak om deze vormen van criminaliteit aan te pakken. Alleen zo kan de effectiviteit van schaarse capaciteit worden verhoogd en kunnen we belangrijke gegevens en systemen veilig houden.”

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven