Juridisch nieuws

Rechtspraak tevreden over ‘nieuwe’ rechtspraak

Foto: Pixabay

Volgens de Raad voor de rechtspraak zijn de verschillende initiatieven voor laagdrempelige en goedkope toegang tot de rechter een succes. Dat schrijft de Raad in een brief aan minister Dekker voor Rechtsbescherming. De bedoeling is dat in 2019 de meeste rechtbanken over een soort ‘buurtrechter’ beschikken. Ook wordt gewerkt aan maatschappelijke effectief strafrecht.

De Raad laat weten dat er het laatste half jaar volop is geïnvesteerd in het verhogen van de maatschappelijke effectiviteit van rechtspraak. Met lokale overheden wordt de samenwerking gezocht bij initiatieven die beogen te voorzien in laagdrempelige en oplossingsgerichte toegang tot de rechtspraak. Daarnaast is er sprake van intensieve samenwerking met het OM, zoals bij de geïntegreerde aanpak van huiselijk geweld en de plannen met betrekking tot het community court.

De Raad noemt ook de Spreekuurrechter in Noord-Nederland. Nadeel is wel – de Raad spreekt van een ‘struikelblok’ – dat het vrijwillige karakter van art. 96 Rv (de wettelijke basis voor de Spreekuurrechter) een grootschalige toepassing van vernieuwende werkwijzen in de weg staat. Verder vindt de Raad de pilot met de Spreekuurrechter ‘succesvol’: het schikkingspercentage is hoog en de meeste partijen zijn (zeer) tevreden over de aanpak. Die is snel, goedkoop en ‘menselijk’ – de rechter benadert het probleem niet al te juridisch. Dat geldt ook voor de Rotterdamse Regelrechter en de Haagse Wijkrechter: snelle, eenvoudige en goedkope rechtspraak.

De bedoeling is dat in 2019 de meeste rechtbanken over een vergelijkbare ‘buurtrechter’ beschikken. De Raad werkt momenteel ook aan andere aandachtsgebieden binnen ‘maatschappelijk effectieve rechtspraak’: schuldenproblematiek, complexe echtscheidingen en ‘multiproblematiek’ (huiselijk geweld en psychische problemen).

Een nieuwe loot aan de stam is maatschappelijke effectief strafrecht. Het meestomvattend van deze initiatieven is het Community Court in Eindhoven dat zich in de fase van oprichting bevindt. Het betreft een samenwerkingsverband van de rechtbank Oost-Brabant, de gemeente Eindhoven, het OM en andere ketenpartners in het strafrecht. De doelgroep bestaat (vooralsnog) uit jeugdige daders of overlastgevers en het gezin waartoe zij behoren.

In 2019 zal de Raad voor de rechtspraak enkele van deze initiatieven laten onderzoeken, waarbij ook wordt gekeken naar de kosten en baten.

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

redactie Mr.

redactie Mr.

Recente vacatures

Recente vacatures