Rens Koenraad (Tilburg University) over een twee-pagina’s-lange zin

Rens Koenraad studeerde af in 1987, en nu is hij universitair docent, en in het nieuws omdat hij zich op LinkedIn kritisch uitliet op het eerste concept van het voorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb, dat nu in preconsultatie is gegaan. Speciaal voor Mr. Studenten kijkt hij terug op zijn studententijd.

Delen:

Rens Koenraad tijdens afstuderen 1983

Rens Koenraad studeerde rechten in Nijmegen van 1983 tot 1987. Hij promoveerde daar in 1992 als rechtshistoricus op het proefschrift ‘Uit het oogpunt eener goede policie. Het administratief beroep op Gedeputeerde Staten 1814-1850’. Hij is universitair docent bestuursrecht aan Tilburg University. Hij heeft gewerkt als docent rechtsgeschiedenis, stafjurist bij rechtbanken, advocaat, wetgevingsjurist en als rechter-plaatsvervanger. 

Wat is de beste en slechtste herinnering aan uw studie?
De beste herinnering: een rechtsfilosofisch studentencongres in Münster waar Duitse en Nederlandse rechtenstudenten elkaar bestookten met hooggestemde idealen om de wereld te redden.
De slechtste herinnering: ik moet diep graven, want in mijn beleving – nostalgie: verlangen naar een een verleden dat nooit heeft bestaan – was studeren in Nijmegen één langgerekt feest. Nee, ik heb in Nijmegen geen beroerde dingen meegemaakt.

Wat was uw favoriete en uw minst favoriete vak?
Favoriete vak: rechtsfilosofie tijdens het vierde jaar van studie. Tijdens een college, met zeven studenten en een hoogleraar, lazen we twee pagina’s uit ‘Grundlinien der Philosophie des Rechts’ van Hegel. Dat was precies één zin, met tussenzinnen en subtussenzinnen. Het besef dat niet alles direct economisch nut hoeft te hebben; heerlijk!
Minst favoriete vak: balanslezen tijdens het eerste jaar. Ik denk er nog wel eens aan als ik te zwaar heb getafeld.

Wie was voor u een inspiratiebron?
Desiré Scheltens, bij leven hoogleraar rechtsfilosofie aan de Nijmeegse rechtenfaculteit. Hij heeft mij geleerd dat vrijheid en realiseren van grondrechten niet kunnen bestaan zonder de ander, en hoezeer perspectieven en discussies kunnen veranderen als je begint met oprechte interesse in de ander. En hij had een onvoorwaardelijk vertrouwen in mijn capaciteiten als wetenschapper.

Wat zou u achteraf aan uw curriculum willen veranderen?
Gespreks- en luistervaardigheden. Hoe voer ik een zinvol gesprek met cliënt (advocaat) of partij (rechter)?

Wat wilt u de huidige generatie studenten aan advies meegeven?
Kies jouw doel met het hart, benader dit met het verstand. En vergeet niet te genieten van de reis naar het doel. Sterker, misschien gaat het meer om de reis dan het doel. Lees het gedicht ‘Ithaka’ van Konstaninos Kafavis en doe er je voordeel mee.

Rens Koenraad over de complexiteit van het bestuursprocesrecht: keep it simple - Mr. online
Rens Koenraad ‘nu’

Rens Koenraad is deze week ook Mr. van de week. Lees hier het interview.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven