Routekaart ontslag bestuurder

Het ontslag van de bestuurder van een vennootschap is een onderwerp dat regelmatig voor de rechter komt. Het is dan ook voor de vennootschap belangrijk om alle stappen goed te doorlopen, waardoor de bestuurder geen kans maakt bij zo’n procedure. In deze blog behandel ik alle stappen die essentieel zijn.

Delen:

beeld: Depositphotos

De bestuurder waar we het in deze blog over hebben, is een bestuurder in de zin van boek 2 BW. Het gaat dus om een bestuurder die benoemd is door het bevoegde orgaan. Dit zal doorgaans de AVA zijn, met uitzondering van de structuurvennootschap die het volledige structuurregime toepast. Bij deze laatste zal de raad van commissarissen bevoegd zijn tot benoeming van het bestuur.

De routekaart

Dit benoemingsbesluit is erg belangrijk. Ontbreekt deze? Dan wordt de persoon in kwestie niet aangemerkt als bestuurder in de zin van boek 2 BW, maar enkel als werknemer. Hij zal dan ook de volle ontslagbescherming hebben, inclusief de preventietoetsing bij de rechter of het UWV.

Indien bij de onderneming een ondernemingsraad is ingesteld, dan is het belangrijk om deze vroegtijdig erbij te betrekken. Deze heeft namelijk op grond van artikel 30 WOR een adviesrecht. Dit advies moet op een zodanig moment worden gevraagd dat het nog een wezenlijke invloed kan hebben op de besluitvorming. Het is een adviesrecht zonder beroepsrecht. Dus als er uiteindelijk wordt afgeweken van het advies, dan kan de ondernemingsraad hier niet tegen in beroep.

Bijzondere vergadering

Vervolgens is het belangrijk om de bestuurder in kwestie een uitnodiging te sturen voor de vergadering waarin zijn ontslag op de agenda staat. Voor deze vergadering geldt een wettelijke oproepingstermijn van acht dagen, tenzij alle vergadergerechtigden instemmen met een kortere termijn. Op deze vergadering hebben alle bestuurders en commissarissen een raadgevende stem en moet de bestuurder in kwestie worden gehoord.

Indien het gaat om een NV waarin niet het volledige structuurregime is toegepast, dan heeft de ondernemingsraad nog het recht om een standpunt in te nemen met betrekking tot dit ontslagbesluit. De uitnodiging is ook van belang ,omdat de bestuurder in kwestie zich hierna niet meer ziek kan melden waardoor er een ontslagverbod geldt.

Plan niet te krap

Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met de opzegtermijn in het contract van de bestuurder. Bestuurders zijn grootverdieners, dus voor de vennootschap is het van belang om zo snel mogelijk de bestuurder te ontslaan. Echter, het is belangrijk om hier ook de tijd voor te nemen. Dit zal namelijk een voordeel opleveren in een eventueel proces. Doordat er alle tijd is genomen, oogt het besluit doordacht en redelijk.

Er moet namelijk ook worden nagedacht over een eventuele herplaatsing in een andere positie (voor een bestuurder is dat vaak heel lastig). Ook de redengeving is van belang. Als de vennootschap het ontslag kan baseren op een grond genoemd in artikel 7:669 BW, dan heeft de bestuurder geen recht op een redelijke vergoeding (naast de transitievergoeding en de opzegtermijn).

Beëindiging

Tot slot kan het ontslagbesluit worden genomen. Dit besluit wordt genomen door het orgaan dat ook bevoegd was tot benoeming. Na dit ontslagbesluit worden beide relaties met de bestuurder beëindigd. Zowel de contractuele als de vennootschappelijke relatie komen tot een eind. In het geval dat er een wettelijk ontslagverbod geldt of partijen anders overeengekomen zijn, kan er enkel een einde worden gemaakt aan de vennootschappelijke relatie. De contractuele band met de bestuurder blijft dan wel bestaan.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven