RSJ onderzoekt hoe ‘buitenwereld’ in contact kan komen met gedetineerde

Gedetineerden kunnen maximaal één uur per week contact hebben met familieleden en vrienden. Nu dat sociaal netwerk zo klein is, belemmert dat mogelijk een gezonde terugkeer naar de samenleving. De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming gaat onderzoeken of de ‘buitenwereld’ ook op een andere manier contact kan onderhouden met gedetineerden.

Delen:

RSJ onderzoekt hoe ‘buitenwereld’ in contact kan komen met gedetineerde - Mr. online
Foto: Depositphotos

Deze studie is opgenomen – en wordt als eerste genoemd – in het Adviesprogramma 2023 van de RSJ. Voor een terugkeer naar de samenleving is het immers van belang dat gedetineerden een goed contact hebben met hun steunende sociale netwerk. De mogelijkheden daarvoor vanuit detentie zijn echter beperkt: één uur per week. Ook lukt het niet altijd om een gedetineerde regionaal te plaatsen waardoor het voor de naasten lastig kan zijn om de gedetineerde te bezoeken.

Het belang hiervan wordt mogelijk onderschat, schrijft de RSJ, die aandacht wil vragen voor het belang van het betrekken van de buitenwereld bij de detentie. Dit heeft niet alleen betrekking op het sociale netwerk van de gedetineerde (partner, kinderen) maar ook op het contact met maatschappelijke organisaties en de inzet van vrijwilligers. De RSJ wil daarbij ook inzet van digitale mogelijkheden betrekken zoals het gebruik van e-mail en beeldbellen.

Verslaving

Samen met een onderzoek op het gebied van de toekomst van de jeugdbescherming geschiedt het detentie-buitenwereld-onderzoek op eigen initiatief van de RSJ. Daarnaast vraagt het ministerie van Justitie en Veiligheid om adviezen van de RSJ. Een daarvan gaat over het gebruik van middelen en verslaving bij gedetineerden. De RSJ gaat onderzoek hoe meer balans kan worden gebracht in een adequate behandeling van de stoornis in middelengebruik, de rechtspositie van de justitiabele en een goed verloop van de resocialisatie. Daarbij wordt ook gekeken naar een veilig klimaat ‘binnen de muren’.

Politiereprimande

Anderen adviezen die het ministerie heeft gevraagd gaan over de vormgeving van de levenslange gevangenisstraf, de ontwikkeling van buitenstrafrechtelijke afdoeningen (zo wordt gewerkt aan de landelijke invoering van de politiereprimande voor jongeren), en over ‘complexe’ jongeren in het jeugdstrafrecht. Zij kampen met agressie, psychische problemen, verslaving, verstandelijke beperkingen, school- en leerproblemen. Deze groep is groter geworden. Onderzocht wordt hoeverre de juridische kaders of rechtspositionele regelingen (waaronder de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Jeugdwet) aanpassing behoeven.

Lees hier het complete Adviesprogramma 2023 van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven