‘Te weinig aandacht voor bedreigde deurwaarders’

Delen:

Wilbert van de Donk
Wilbert van de Donk (KBvG)

Wilbert van de Donk is voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Hij reageert op de zoveelste vorm van agressie tegen zijn achterban.

Is er wel voldoende aandacht voor agressie richting deurwaarders?
“Nee. Door de overheid is geweld tegen werknemers met een publieke taak weliswaar tot een speerpunt van het beleid gemaakt, maar wij moeten er continu op wijzen dat de gerechtsdeurwaarders daar ook onder vallen.”

Wat heeft de KBvG er tot nu toe aan gedaan dit op de kaart te zetten?
“Nadat wij de Tweede Kamer indringend hebben benaderd zijn hier in 2016 vragen over gesteld aan de minister. Die zijn per brief van februari 2017 beantwoord en daar is het vooralsnog bij gebleven. De suggestie van de minister was onder meer gebaseerd op meerdere gesprekken die wij hadden met politie en OM. Daarbij is gesproken over de optie om met twee deurwaarders naar risicovolle adressen te gaan. Absoluut onwerkbaar, al was het maar uit kostenoogpunt, nog afgezien van het feit de bescherming van de deurwaarder zeker bij op voorhand bekende risicoadressen gewoon een politietaak is. Daarnaast is gewezen op het belang van een zorgvuldige aangifte. Die suggestie hebben wij ter harte genomen en de KBvG faciliteert aan onze leden de bijstand van twee gespecialiseerde strafrechtadvocaten die met name op de aangifte focussen. De bedreigde deurwaarder van einde maart wordt door hen bijgestaan in een 12 Sv-procedure.”

Al eerder een art. 12 Sv-procedure moeten starten na seponering van een aangifte wegens geweld?
“Een aantal, zeker. Maar die stranden vrijwel altijd op de bewijsbaarheid. De rechter weegt dan af dat bewijsrechtelijk het woord van de deurwaarder gelijk staat aan dat van de verdachte, en dat is strafrechtelijk onvoldoende. Daarnaast moeten we helaas concluderen dat de opvolging van aangifte door de politie (zoals nader onderzoek, het horen van de verdachte) én de vervolging door het OM niet de prioriteit krijgen die de politiek zegt aan deze zaken te verbinden. In het geval van eind maart is de zaak al na één dag geseponeerd. Dat is onwerkelijk en onacceptabel. Van enig serieus onderzoek door politie en een deugdelijke afweging door OM kán simpelweg geen sprake zijn. Helaas hebben we meer van dit soort voorbeelden. Zo kennen we het geval waarin een deurwaarder door de verdachte met nota bene een vuurwapen werd achtervolgd, en die zaak werd dezelfde dag (!) nog geseponeerd. Dat tast natuurlijk het gevoel voor rechtvaardigheid ernstig aan.”

Is het niet raar dat een gerechtsdeurwaarder als ambtenaar in functie niet op zijn woord wordt geloofd? Zou hij niet in alle gevallen van zijn werk de bescherming van de ambtseed moeten genieten?
“Dat is inderdaad hoogst opmerkelijk, om maar niet te zeggen onbegrijpelijk. In zijn brief zegt de minister: ‘Het toekennen van bijzondere bewijskracht aan een verklaring van een gerechtsdeurwaarder die slachtoffer is van geweld, is niet mogelijk omdat deze bewijskracht thans is voorbehouden aan opsporingsambtenaren. Een verklaring van een gerechtsdeurwaarder gelijkschakelen met die van een opsporingsambtenaar is onwenselijk, omdat de opsporingsambtenaar is opgeleid om een zodanig proces-verbaal op te maken dat daarin alle elementen van de toepasselijke delictsomschrijving die nodig zijn voor de bewijsbaarheid en de strafbaarheid van het feit aan de orde komen. Dat is de deurwaarder niet.’ Wij volgen de minister daarin absoluut niet. De deurwaarder is een degelijk opgeleide professional die zeer wel in staat is een degelijk proces-verbaal te redigeren. Dat is nu juist de kern van zijn ambt. Als de minister dan vervolgens zegt dat aanvullend bewijs bijvoorbeeld door camerabeelden of een extra (getuigen)verklaring in dit soort zaken daarom belangrijk is geeft hij blijk van onvoldoende kennis van het werk van de gerechtsdeurwaarder.”

Wat gaat de KBvG verder doen om de positie van bedreigde deurwaarders verder onder de aandacht te brengen?
“Toevallig wordt momenteel onderzoek gedaan in opdracht van de minister van J&V naar de uitvoering van de ‘Eenduidige Landelijke Afspraken’. Begin mei vindt een expertmeeting plaats waar politie, justitie en onder andere de KBvG ervaringen delen. Wij zullen daar nogmaals onze ontevredenheid uitspreken en aandringen op verhoging van het kennisniveau bij de politie bij aangiften, snel en doortastend optreden als het gaat om nader onderzoek – dat wil zeggen invulling geven aan de hoge prioriteit die de ELA hieraan zegt te stellen – en adequate opvolging binnen het OM.”

Lees hier het artikel over de bedreigde gerechtsdeurwaarders.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven