Terugloop stagiairetal zou met name sociale advocatuur treffen

Delen:

daling5De Advocatenorde maakt zich steeds meer zorgen over het teruglopend aantal advocaat-stagiaires. De angst neemt toe dat de terugloop vooral plaatsvindt in de sociale advocatuur. Of dat zo is, kan niet worden bevestigd. Verwezen wordt naar de evaluatie van de nieuwe beroepsopleiding die eind volgend jaar zal plaatsvinden. Pas begin 2016 zullen de resultaten daarvan beschikbaar zijn.

Zoals al eerder aangekondigd loopt het aantal stagiaires in 2014 fors terug ten opzichte van de jaren ervoor. In 2013 begonnen 867 stagiaires aan hun opleiding, dit jaar is dat 735. In 2011 waren dat er nog ruim 900. Althans, dat aantal houdt de Advocatenorde nu aan. In het jaarverslag 2011 wordt echter een aantal van 1001 genoemd. Waar dit verschil vandaan komt, kon een vertegenwoordiger van het bureau van de Orde ten tijde van het maken van dit bericht geen antwoord geven.

Door deze zogenoemde ‘minderbeloop’ zullen de opleiders de Advocatenorde hiervoor dit jaar drie ton extra factureren. Omdat er sprake is van een vierjarig contract met de opleiders kan dit dus tot 1,2 miljoen euro oplopen.

Onderzoek

Een en ander kwam aan de orde tijdens de vergadering van het College van Afgevaardigden vandaag. De Algemene Raad lichtte daar de resultaten toe van een eigen onderzoek onder ruim 500 kantoren. Tot dit onderzoek werd kort voor de zomer besloten toen bleek dat er een forste teruggang dreigde in het aantal stagiaires.

Het College is met name bezorgd over het feit dat vooral de sociale advocatuur het kind van de rekening lijkt te zijn. Ook werd er nog wat gemopperd over de financiële gevolgen van deze terugloop. De Algemene Raad ontkende dat er sprake zou zijn van een achteraf wel erg gunstige deal voor de opleiders. AR-lid Marjan van der List: “Dat bestrijd ik, er zijn alleen maar verliezers door deze terugloop. Dit is voor alle partijen een breuk in een trend die niemand heeft voorzien. Het is buitengewoon spijtig maar dit is een last die we zullen moeten dragen.”

Kosten, crisis en tijd

Omdat het onderzoek zich uitstrekt over de periode tussen 2009 en 2013, en de afname pas het laatste jaar optreedt, én de Orde ook een voorbehoud maakt ten aanzien van kwaliteit van het onderzoek, is het gevaarlijk algemene conclusies te trekken. De meest genoemde redenen om geen stagiaires meer aan te nemen zijn: de hogere kosten van de beroepsopleiding, de economische crisis en de toegenomen hoeveelheid tijd die aan de opleiding moet worden besteed. Ook de onzekerheid of de investering in de stagiaire nog wordt terugverdiend zou kantoren tot terughoudendheid brengen. De meeste kantoren zouden pas weer meer mensen aannemen als de kosten omlaag zouden gaan, maar ook als de vraag naar juridische dienstverlening weer zou aantrekken.

Overigens heeft tweederde van de kantoren kritiek op de standaard arbeidsovereenkomst die de Advocatenorde hanteert. Een kleine 40% van de kantoren vindt deze te dwingend, ruim 20% ervaart deze als prijsopdrijvend. De Advocatenorde hanteert de volgende richtlijn: Het bruto-maandsalaris van stagiaires die een volledige werkweek werken, bedraagt met ingang van 1 januari 2013, exclusief vakantiebijslag, onkostenvergoeding en dergelijke tenminste: voor een eerstejaars: € 2.207; voor een tweedejaars: € 2.516; voor een derdejaars: € 2.795. Blijkbaar is de hoogte van deze richtlijn voor kantoren steeds meer een probleem. Ter vergelijking: het wettelijk minimumloon ligt op ongeveer € 1500.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Ministerie van Justitie en Veiligheid zoekt een

Scroll naar boven